Praktisk kurs i ledelse for mellomledere

Sammen med BIKS Utvikling inviterer vi til kurs for mellomledere/teamledere. Hensikten med kurset er å dyktiggjøre mellomledere gjennom refleksjon på egen praksis, og råd om hva som har dokumentert effekt i håndtering av HR-relaterte oppgaver. Dette skjer gjennom forelesning, diskusjon, praktiske oppgaver, mm. Aktuell litteratur er i hovedsak norsk. Kurset er særlig rettet mot mellomledere i
små og mellomstore bedrifter og bygger bl.a. på:

 • Praktisk tilnærming underbygget av anerkjent forskning
 • Fokus på refleksjon over egen praksis
 • Erfaringsutveksling og diskusjon
 • Gruppeoppgaver og relevante case

Mange mellomledere har startet “på gulvet” og går fra å være kun kollega til å ha lederansvar for de rundt seg. Dette kan oppleves krevende for mange. Kurset er vellykket når deltakerne opplever at de er oppdatert og føler seg tryggere på egen praksis.

Dag 1 inviterer vi daglige ledere fra kl. 08:00 – 10:00 for å få et innblikk i hva mellomlederne skal igjennom i kursløpet.

INNHOLD:

Dag 1 – 11.09:

 • Bli bedre kjent
 • Hva er ledelse og mellomledelse?
 • Lederskap vs. styring
 • Lederansvar og lederstiler
 • Rapporteringsansvar.
 • Case: Den vanskelige samtalen

Dag 2 – 12.09:

 • Medarbeiders rettigheter og ansvar
 • HMS
 • Ansvar og rettigheter
 • 5 gode råd
 • Erfaringsutveksling. Hva er overførtbart
 • til andre?
 • Case: Arbeidsmiljøet – hvem er det sitt
 • ansvar?

PRIS

Pris for medlemmer i FI Næringshage og FI Ocean Space Incubator: kr. 5.000,- per deltaker. Pris inkluderer lunsj.
Ordinær pris: kr. 10.000,- per deltaker.

Påmeldingsfrist: 20. august (bindende påmelding). NB! Bare 10 plasser.

Påmelding til Kine Kilen (FI Næringshage – [email protected]) eller Ingrid M. Sandes (FI Ocean Space Incubator – [email protected]).

Kundehistorier

Vi kan bidra i hele utviklingsprosessen i små og store prosjekter. 

Gaard Solutions utvikler helautomatisk fôrmaskin

Internasjonal designpris til CTM Lyng for downlighten «Evig»

David skal omdanne fiskeblod til fôr