Næringstreff

FI Næringshage og NiT Indre Fosen inviterer til Næringstreff på Johan Bojer vgs onsdag 18. oktober kl. 11:30-15:00.

Hva er viktig å vurdere ved et generasjonsskifte? Og hva innebærer forberedelser til salg av virksomheter? Det skal Sparebank 1 SMN svare på under vårt næringstreff.

Hvordan jobber man aktivt med styrearbeid? Styreleder, styremedlem og eier av Leksvik Industrimekanikk kommer for å dele sin historie om hvordan de har gått fra å kun ha eiere i styret, til å ta inn ekstern kompetanse, og hvordan man jobber aktivt med dette. Rissa Kraftlag utfyller dette temaet ved å fortelle hvor viktig et godt styrearbeid er for utvikling av bedriften.

Næringstreffet starter med lunsj kl. 11:30.

Pris:
250,- for medlemmer i FI Næringshage eller NiT Indre Fosen.
500,- for ikke-medlem.

Påmelding innen 12. oktober.

Kundehistorier

Vi kan bidra i hele utviklingsprosessen i små og store prosjekter. 

Mekon AS skal levere utstyr til det nye lakseslakteriet under oppføring på Lovund

MSP i Leksvik investerer i avansert CNC-maskin og tidobler produksjonshastigheten

Nopla i Leksvik lager verdens første handlekurv av 98 % resirkulert havplast