Lunsjmøte

FI Næringshage, Ørland Næringsforum, Bjugn Næringsforum og Ørland Sparebank inviterer næringslivet i Ørland til et lunsjmøte siste tirsdag i mai.

Mange næringsdrivende opplever utfordringer på mange hold og vi kan denne gang «friste med» bl.a.:

  • Bærekraft (Social responsibility) innen bygge- og anleggsnæringen
  • Hvilken hjelp du kan få i FI Næringshage
  • Rekruttering av ny arbeidskraft, f.eks. gjennom Trainee Trøndelag
  • Hvordan sikre at virksomheten din ikke går på «en smell» og samtidig kan dekke deg mot personlig ansvar
  • Tips til hvordan du kan (og MÅ) sikre deg nok og riktig kjønnsfordeling i styret
  • Vi har invitert en bedriftsleder/-eier til å holde et «Ego-foredrag»

Det er begrenset antall plasser, så her gjelder «førstemann til mølla».

Påmelding via bankens hjemmeside:

https://www.orland-sparebank.no/Arrangement/lunsjmote-mai

Kundehistorier

Vi kan bidra i hele utviklingsprosessen i små og store prosjekter. 

Mekon AS skal levere utstyr til det nye lakseslakteriet under oppføring på Lovund

MSP i Leksvik investerer i avansert CNC-maskin og tidobler produksjonshastigheten

Nopla i Leksvik lager verdens første handlekurv av 98 % resirkulert havplast