Fagdag: Bærekraftig utvikling

Nye muligheter for næringslivet på Fosen

Bærekraft handler om å ta gode valg for nåtiden og for fremtiden. Hva skal til for å lykkes med det grønne skiftet? Hvilke muligheter oppstår? Hvordan bør næringslivet forholde seg til at det kommer nye krav og forventninger fra markedet og samfunnet?

Vi inviterer til fagdager om bærekraft og samfunnsansvar på Fosen. Vi har et sterkt program med solide foredragsholdere. I tillegg får du høre fra lokale virksomheter om hvordan de tenker, jobber og planlegger for en mer bærekraftig framtid.

Fagdagen arrangeres på to ulike lokasjoner, med tilsvarende likt program, så man kan velge hvor man ønsker å delta.
Tirsdag 07. juni på Nordmeland Gårdshotell, Osen og onsdag 08. juni på Museet Kystens Arv, Stadsbygd.

Her kan du lese mer om programmet.

Fagdagen arrangeres av Omstillingsprogrammet, NiT Indre Fosen, Nord-Fosen Utvikling og FI Næringshage.

Kundehistorier

Vi kan bidra i hele utviklingsprosessen i små og store prosjekter. 

Gaard Solutions utvikler helautomatisk fôrmaskin

Internasjonal designpris til CTM Lyng for downlighten «Evig»

David skal omdanne fiskeblod til fôr