Kurs i styrearbeid

Dato: 21/10/2020
Start: 09:00
Sted: LIV-bygget

2-dagers kurs: Onsdag 21. oktober og mandag 2. november arrangerer NiT Indre Fosen:

KURS I STYREARBEID DET UTVIKLINGSORIENTERTE OG VERDISKAPENDE STYRET (holdes av BI)

LIV-bygget, Vanvikan. 09.00-16.00 begge dager.

Små og mellomstore bedrifter utgjør den absolutte majoritet av norske virksomheter, denne store og viktige andelen av næringslivet har et stort behov for god ledelse. Rollen og det ansvaret man har igjennom en styreplass, krever at man har de riktige «verktøyene» og kunnskapen på plass. Dessverre så ser man alt for ofte resultatet av dårlige løsninger og unøyaktig ledelse i bedrifter.

Kurset er rettet mot ledere og styreledere/styremedlemmer i små og mellomstore – bedrifter som ønsker å styrke sin kompetanse i forhold til styret – styrets arbeid og utviklingen av bedriften. Videre passer dette også for personer som ønsker å tilegne seg kompetanse for å kunne påta seg styreverv.

Se kursbeskrivelsen og invitasjon.

Påmeldingslink er her: https://www.nitr.no/no/moter/53d07f10-5082-e80b-ad90-5f6486cd36de