22/11/2021

Søk om støtte til opplæringstiltak i din bedrift!

Støtteordningen bedriftsintern opplæring (BIO) har fortsatt 15 millioner kroner som skal fordeles til bedrifter i Trøndelag.

BIO Trøndelag har som formål å styrke trønderske bedrifters omstillings-, konkurranse- og overlevelsesevne gjennom å øke de ansattes kompetanse. 

Så langt i 2021 er det innvilget nærmere 100 søknader og fordelt over 22 millioner til opplæringstiltak i Trønderske bedrifter, men det er fortsatt mulighet til å søke om støtte.

Målgruppen for ordningen er bedrifter som har et opplæringsbehov knyttet til omstilling av driften. Dette kan være omstillingsbehov på grunn av korona eller andre samfunnsendringer som for eksempel økt fokus på digitalisering.

Når hjulene nå begynner å rulle igjen er det mange som opplever at det er vanskelig å skaffe faglært arbeidskraft. BIO-ordningen kan i disse tilfellene bidra med støtte til opplæringstiltak for nyansatte og dermed sikre økt kompetanse i arbeidsstokken.

Søknadsfristen er 30.11.21.

FI Næringshage har i 2020 og 2021 bistått mange bedrifter med utvikling av BIO-prosjekter og bistår gjerne flere! Næringshagen kan også være en organisator som kobler bedrifter sammen med aktuelle kompetansetilbydere, etter bedriftens egne behov og ønsker.

Tenker du at dette er aktuelt for din bedrift? Ikke nøl med å ta kontakt! Vi i FI Næringshage er her for å bistå alle bedrifter som har behov for det.

Retningslinjer for BIO-ordningen:

Følgende kostnader støttes:

  • Personalkostnader for deltakere på opplæringstiltaket
  • Kostnad til kjøp av tjenester fra ekstern kompetansetilbyder og/eller kursavgift
  • Rådgivningstjenester knyttet til organisering av felles opplæringstilbud

Hvordan søker du:

For å gjøre søknadsprosessen best mulig for bedriften og Trøndelag fylkeskommune er det ønskelig at søknadene skrives gjennom Næringshagen.

Søknaden må inneholde:

  • En beskrivelse av bedriftens behov for opplæringstiltak
  • En opplæringsplan med konkrete beskrivelser av opplæringstiltakene
  • Informasjon om hvem som skal være ekstern tilbyder av opplæringstiltaket
  • Informasjon om bedriftens økonomiske situasjon

Del innlegg: