Våre folk

Bjørn Damhaug

CEO
+47 98 86 44 44
[email protected]

Fokusområder:
 
klyngeutvikling
• bedriftsrådgivning
• samfunnsutvikling
 ledelse

Marianne Brøttem

COO, MA
+47 47 91 06 99
[email protected]

Fokusområder: 
 strategi
• klyngeutvikling
 prosjektutvikling
• finansiering

Marius Tvinnereim

Head of Communications
+47 93 09 99 53
[email protected]

Fokusområder: 
 kommunikasjon
• fotojournalistikk
innholdsproduksjon
 næringshage

Kine Kilen

Leder FI Næringshage, BBA
NCE Aquatech Cluster
+47 90 97 82 50 
[email protected]

Fokusområder: 
 næringshage
 entreprenørskap
 kommunikasjon
• arrangement

Kari Thyholt

Senior Advisor, dr.scient.
NCE Aquatech Cluster
+47 91 62 41 20
[email protected]

Fokusområder: 
• havbruk
 klyngeutvikling
 finansiering
 forskning

Frode Halvorsen

Senior Advisor
Klyngeleder Ocean Autonomy Cluster
+47 91 84 59 69
[email protected]

Fokusområder: 
 klyngeutvikling
FoU 
 bedriftssamarbeid
 prosjektutvikling

 

Thomas Bjørdal

Senior Advisor
Prosjektleder RENERGY
+47 95 89 32 89
[email protected]

Fokusområder: 
 fornybar energi
 prosjektutvikling
 klyngeutvikling
 finansiering

Tom Guttormsen

Senior Advisor, Brig. Gen. (ret.)
Klyngeleder MIDSEC
+47 48 12 43 48
[email protected]

Fokusområder: 
 forsvarsindustri
sikkerhetsindustri
industrisamarbeid
klyngeutvikling

Erling Eriksen

Senior Advisor, Lt. Col. (ret.)
Forsvarskoordinator
+47 91 85 52 64
[email protected]

Fokusområder: 
 forsvarsindustri
• samfunnsutvikling
næringshage

Malin Lystad

Communications Advisor
+47 99 57 09 32
[email protected]

Fokusområder: 
 tekstproduksjon
innholdsproduksjon
 kommunikasjon
 arrangement

Mikael Sætereid

Communications Advisor
+47 95 16 13 34
[email protected]

Fokusområder: 
 video og foto
dronefoto
 kommunikasjon
 næringshage

Ingrid Margrethe Sandnes

Advisor
+47 936 15 103
[email protected]

Fokusområder: 
prosjektutvikling
klyngeutvikling
bedriftssamarbeid
arrangementer

Silje Marie Dale

Advisor
+47 936 52 748
[email protected]

Fokusområder: 
 prosjektutvikling
 klyngeutvikling
 forskning
 arrangementer

May Britt Løkken

Office Manager
Controller
+47 93 29 47 47
[email protected]

Fokusområder: 
 økonomi
 regnskap
 administrasjon

Gry Ellevset

Office Administrator
+47 90 88 39 09
[email protected]

Fokusområder: 
 administrasjon
 næringshage
 arrangementer 

Anniken Fjeldvær

Advisor
(i permisjon)
+47 97 70 01 43
[email protected]

Fokusområder: 
 arrangementer
 kommunikasjon
 næringshage
 administrasjon

Tilknyttet oss

Ivar Blikø

Smart Grid Services
Seniorkonsulent
+47 93 05 87 56
[email protected]
smartgridservices.no

Fokusområder: 
 smartgrid
 energi
 havbruk
 FoU

Ole Svendgård

RENERGY
Klyngeleder
+47 91 38 31 59
[email protected]

Fokusområder: 
 fornybar energi
 energisystemer
 klyngeutvikling
 prosjektledelse

Olav Rygvold

RENERGY
Styreleder
+47 92 08 57 43
[email protected]

Fokusområder: 
 maritim næring
 styreledelse
 fornybar energi
 energisystemer

Aida Refvik Angell

NJORD / NTNU
Prosjektleder / Student
+47 93 09 99 29
[email protected]
njordchallenge.com

Fokusområder: 
 studentsamarbeid
 autonome systemer
 prosjektarbeid
 studentoppgaver