Våre folk

Bjørn Damhaug

CEO
+47 988 64 444
[email protected]

Fokusområder:
 
klyngeutvikling
• bedriftsrådgivning
• samfunnsutvikling
 ledelse

Marianne Brøttem

COO
MA
+47 479 10 699
[email protected]

Fokusområder: 
 strategi
• klyngeutvikling
 prosjektutvikling
• finansiering

Marius Tvinnereim

Head of Communications
B.Soc.Sc. | BA
+47 930 99 953
[email protected]

Fokusområder: 
 kommunikasjon
• fotojournalistikk
innholdsproduksjon
 næringshage

Ingrid Margrethe Sandnes

Leder FI Næringshage 
M.Sc.
+47 936 15 103
[email protected]

Fokusområder: 
næringshage
• prosjektutvikling
bedriftssamarbeid
arrangementer

Kari Thyholt

Senior Advisor
Dr.scient. | MBA
NCE Aquatech Cluster
+47 916 24 120
[email protected]

Fokusområder: 
• havbruk
 klyngeutvikling
 finansiering
 forskning

Frode Halvorsen

Senior Advisor
MBM
Klyngeleder Ocean Autonomy Cluster
+47 918 45 969
[email protected]

Fokusområder:
 klyngeutvikling
FoU
 bedriftssamarbeid
 prosjektutvikling

Thomas Bjørdal

Senior Advisor
Prosjektleder RENERGY
+47 958 93 289
[email protected]

Fokusområder: 
 fornybar energi
 prosjektutvikling
 klyngeutvikling
 finansiering

May Britt Løkken

Office Manager
Controller
+47 932 94 747
[email protected]

Fokusområder: 
 økonomi
 regnskap
 administrasjon

Kine Kilen

Leder FI Næringshage
(i permisjon)
BBA
NCE Aquatech Cluster
+47 909 78 250 
[email protected]

Fokusområder: 
 næringshage
 entreprenørskap
 kommunikasjon
• arrangement

Oddbjørn Eriksen

Senior Advisor
Ph.D. | MBM
+47 924 77 943
[email protected]

Fokusområder:
 klyngeutvikling
FoU
 bedriftssamarbeid
 prosjektutvikling

Ida Kallmyr Lerheim

EU Advisor RENERGY
MA
EU-rådgiver RENERGY
+47 908 21 672
[email protected]

Fokusområder: 
 EU-samarbeid
• prosjektutvikling
finansiering
fornybar energi

Malin Lystad

Communications Advisor
MA
+47 995 70 932
[email protected]

Fokusområder: 
 tekstproduksjon
innholdsproduksjon
 kommunikasjon
 arrangement

Mikael Sætereid

Communications Advisor
BA
+47 951 61 334
[email protected]

Fokusområder: 
 video og foto
dronefoto
 kommunikasjon
 næringshage

Silje Marie Dale

Advisor
M.Sc.
+47 936 52 748
[email protected]

Fokusområder: 
 prosjektutvikling
 klyngeutvikling
 forskning
 arrangementer

Anniken Fjeldvær

Advisor
BA
+47 977 00 143
[email protected]

Fokusområder: 
 arrangementer
 kommunikasjon
 næringshage
 administrasjon

Martin Eriksen Havn

Advisor
BA
+47 917 45 342
[email protected]

Fokusområder: 
 RENERGY
 Ocean Autonomy Cluster
 prosjektledelse

Tilknyttet oss

Ole Svendgård

RENERGY
Klyngeleder
+47 913 83 159
[email protected]

Fokusområder: 
 fornybar energi
 energisystemer
 klyngeutvikling
 prosjektledelse

Olav Rygvold

RENERGY
Styreleder
+47 920 85 743
[email protected]

Fokusområder: 
 maritim næring
 styreledelse
 fornybar energi
 energisystemer

Aida Refvik Angell

NJORD / NTNU
Prosjektleder/Student
+47 930 99 929
aida.angell
@njordchallenge.com

Fokusområder: 
 studentsamarbeid
 autonome systemer
 prosjektarbeid
 studentoppgaver

Ivar Blikø

Smart Grid Services
Seniorkonsulent
+47 930 58 756
[email protected]
smartgridservices.no

Fokusområder: 
 smartgrid
 energi
 havbruk
 FoU

Erling Eriksen

Luftforsvaret
Lt. Col. (ret.)
+47 918 55 264
[email protected]

Fokusområder: 
 forsvarsindustri
 samfunnsutvikling
 næringshage