28/02/2020

Kari Anita Furunes (SP) på besøk på Ørland flystasjon

Leder Hovudutvalg for utdanning Trøndelag fylkeskommune med følge besøker Ørland Flystasjon for å skaffe seg oversikt over moglegheitane knytta til flyfaglinje ved Fosen vgs.

FI koordinerte politisk besøk ved Ørland flystasjon for å se på mulige løsninger for å opprette flyfaglinje ved Fosen videregående skole. Hovedutvalgsleder for utdanning Kari Anita Furunes (SP) ønsket med egne øyne å se hvilke muligheter for samarbeid Forsvaret og fylket kan oppnå, gjennom å legge flyfagutdanningen til Fosen VGS.

Det ble et meget positivt møte mellom representanter fra politisk nivå, skoleledelse og Forsvaret. Utredningsprosessen starter nå og et eventuelt vedtak skjer i november. Et positivt vedtak om opprettelse av flyfag betyr at tilbudet kan være oppe å gå fra høsten 2021.

– Langsiktig arbeid gir uttelling, og vi er veldig glade for at en flyfaglinje på Fosen nærmer seg realisering. Rekruttering av regional kompetanse fører til at flere står lengre i stillinger ved kampflybasen. Dette styrker både beredskapen og Forsvarets operative evne.


Erling Eriksen, seniorrådgiver og forsvarskoordinator i FI

Del innlegg: