22/01/2020

Går inn for flyfaglinje på Fosen videregående skole

Flymekaniker Christine Svalestad jobber med hydraulikksystemet på et F-16. Foto: Forsvaret

Illustrasjonsfoto: Forsvaret

Fylkesordfører Tore O. Sandvik, Ørland-ordfører Tom Myrvold og resten av Forsvarsforum Trøndelag går inn for flyfaglinje på Fosen videregående, melder avisa Fosna-Folket.

– I dag produseres det ikke tilstrekkelig antall flymekanikere til både Forsvarets og de sivile behovene. Behovet for folk med flyfagutdanning er økende i hele luftfartsindustrien, sier stabssjef Michael Bottenvik-Hartmann, nestkommanderende på Ørland flystasjon, til Fosna-Folket.

Det er hovedutvalget for utdanning i Trøndelag fylkeskommune som etter planen skal behandle saken før året er omme. Dermed kan det bli flyfagelever på Fosen fra 2021, skriver Fosna-Folket.

FI har rolle som Forsvarskoordinator for Fosen/Trøndelag, og har gjennom de siste årene jobbet med å få på plass et flyfagtilbud i Trøndelag og på Fosen vgs. FI har i tillegg et mangeårig samarbeid med videregående skoler på Fosen, blant annet for å synliggjøre kompetanse som næringslivet vil trenge i fremtiden.

Vil bli et attraktivt tilbud

– Langsiktig arbeid gir uttelling, og vi er veldig glade for at en flyfaglinje på Fosen nærmer seg realisering. Rekruttering av regional kompetanse fører til at flere står lengre i stillinger ved kampflybasen. Dette styrker både beredskapen og Forsvarets operative evne, forteller seniorrådgiver og forsvarskoordinator i FI, Erling Eriksen.

Erling Eriksen, seniorrådgiver i FI.


Med en flyfaglinje på Fosen, tilpasser Trøndelag fylkeskommune utdanningstilbudet etter Forsvarets behov.

– Det tror jeg vil bli lagt merke til. Tilbudet vil bli attraktivt, og flyfaglinjen ved skolen kan bli en foretrukket linje for flyfagutdanning i Norge. Det vil kunne løse behov innen øvrige kapasiteter og flytyper i Luftforsvaret, sier Eriksen.

FI er invitert inn i det videre utredningsarbeidet, sammen med representanter fra Trøndelag fylkeskommune, Fosen videregående skole og Forsvaret.

Det har lenge vært tema å få Flyfaglinje på Fosen. En mulighetsstudie ble i 2013 skrinlagt etter at Luftforsvaret mente de fire øvrige landslinjene med flyfag utdannet tilstrekkelig med personell.

Utviklingen av den nye kampflybasen på Ørlandet, og introduksjonen av F-35-kampflyene, har temaet igjen blitt aktualisert. Forsvaret har nå stort behov for personell på flystasjonen, og ønsker også flyfaglinje til Trøndelag.

Del innlegg: