Våre verdier

Alle ansatte i FI skal bidra til at selskapet har et godt arbeidsmiljø preget av likeverd, mangfold, toleranse og åpenhet. Alle skal bli behandlet med respekt og omsorg. Det skal være en sammenheng mellom det vi sier og det vi gjør.

FIs verdier gjenspeiler vår bedriftskultur:

  • Vi skal opptre med høy integritet og med respekt overfor hverandre, våre samarbeidspartnere og våre kunder.
  • Vi skal til enhver tid opptre kompetent og etterrettelig i vårt arbeid.

Egne etiske retningslinjer setter ord på forventningene vi har til våre ansatte når det gjelder personlig adferd, og bidrar til å styrke bevisstheten hos ansatte.