Vil ut i verden med verdifull alge fra Trondheimsfjorden

Vil ut i verden med verdifull alge fra Trondheimsfjorden

Gründer gründer Christian Cheung i Norwegian Seaweed og Hege Michelsen Kolstad i Fremtidens Industri. Foto: Ingrid Skjøtskift/Fremtidens Industri

Norwegian Seaweed

Bærekraftig produksjon av rødalgen Palmaria Palmata. Christian Cheung er gründeren bak selskapet Norwegian Seaweed.

Gründer gründer Christian Cheung i Norwegian Seaweed og Hege Michelsen Kolstad i Fremtidens Industri. Foto: Ingrid Skjøtskift/Fremtidens Industri

Den som lykkes med bærekraftig produksjon av rødalgen Palmaria Palmata, står overfor et etablert og kjøpekraftig marked. Det har gründerne bak Norwegian Seaweed en ambisjon om.

—Norge er en algenasjon. Sjøtemperatur og lysforhold gir ideelle forhold for bærekraftig algeproduksjon, forklarer gründer Christian Cheung.

Det er nettopp dyrking i større skala og leveranser til et stort, internasjonalt marked som er målet til Norwegian Seaweed. Bak pilotanlegget som er etablert i Trondheim, ligger flere år med forskning og forsøk på Sintefs laboratorier på Brattøra.

Tidligere i år fikk Norwegian Seaweed et stipend på 600 000 kroner fra Adolf Øiens fond. Kapitalen er brukt til å komme i gang med pilotanlegget i oljeriggen Albuskjell, også kjent fra «Norges tøffeste». Målet er å produsere ett tonn av rødalgen søl, eller Palmaria Palmata, på et år.

— Biologi er vanskeligere enn betong og metall, fastslår Cheung, som både er ingeniør og marinbiolog av utdannelse.

—Tankene hvor algene vokser må ha kaldt vann og stor nok overflate til å gi riktige lysforhold. Pilotanlegget gir oss verdifull erfaring med hvordan vi skaper gode vekstvilkår for produksjon i større skala.

Fremtidens matproduksjon ligger i havet

– Fremtidens matproduksjon for en voksende befolkning ligger i havet, men selv om jorda består av 70 % hav, kommer bare 2 % av energien vi spiser derfra, sier Hege Michelsen Kolstad. Hun er klyngeleder for Agritech Cluster og seniorrådgiver for FI – Fremtidens Industri.
– Produksjon av alger til mat er god ressursutnyttelse, da man høster maten langt ned i næringskjeden. Norwegian Seaweed er fremtidsrettet i sin satsning på alger og vi i FI. gleder oss til å jobbe med dem, sier hun.

Dersom gründerne lykkes med produksjonen og kan tilby stabile leveranser, åpner det seg et enormt marked. Bare det europeiske markedet kan ha en verdi på omkring 300 millioner kroner. De spiselige algene er full av vitaminer og mineraler, og har et høyt proteininnhold. De kan brukes til alt fra drivstoff og kosmetikk til dyrefôr og mat.

Parallelt med selve dyrkingen i pilotanlegget skal Norwegian Seaweed forberede kommersialiseringsfasen. Fremdeles er det tekniske utfordringer som må løses, men gründerne skal også jobbe med kommersialisering og videre finansiering.

Gjennom FI Ocean Space Incubator får bedriften tilgang på rådgivning og andre tjenester til sterkt rabatterte priser, dette arbeidet støttes av Siva. FI Ocean Space Incubator bistår nye og etablerte bedrifter med kompetanse, nettverk og tjenester for utvikling og vekst.

Interessert i å vite mer?

Kontakt: Christian Cheung, CEO, Norwegian Seaweed AS
[email protected]
Mob: (+47) 908 38 908)

Palmaria Palmata Foto Cwmhiraeth

Palmaria Palmata

Palmaria Palmata er en makroalge som tilhører gruppen rødalger. Vitenskapelig navn er Palmaria palmata. Beskrevet av (Linnaeus) F.Weber og Daniel Matthias Heinrich Mohr. Rødlistestatus i Norge: – Livskraftig. De flate tynne bladene, som kan bli opptil 30–40 centimeter lange, er purpurrøde eller rødbrune av farge. I likhet med andre rødalger kan den lett skilles fra grønnalger og brunalger som finnes langs norskekysten. Bladene føles myke og læraktige. Bladspissene er avrundet og ofte delt i to eller tre fliker. Det håndformede eller palmeaktige utseendet har gitt algen dens vitenskapelige navn, Palmaria palmata. De tallrike sidebladene er koblet til et hovedblad som går ut til en liten hefteskive via en liten stilk. Hefteskiven holder algen fast forankret på stein eller fjell. Den vokser ofte i tuer i tidevannsonen ned til 20 meters dyp, og kan også vokse på andre, større makroalger, slik som på stilkene til brunalgene fingertare og stortare. Kilde: snl.no Foto: Cwmhiraeth/Lisens: CC BY SA 3.0

Kontakt oss

Ønsker du å vite hvordan vi kan hjelpe deg, eller har du andre spørsmål om FI Ocean Space Incubator? Vi hører gjerne fra deg! Fyll inn kontaktinformasjon og hva du lurer på i skjemaet under, så kontakter vi deg innen kort tid. 

Ingrid Margrethe Sandnes
Manager FI Ocean Space Incubator

Frode Halvorsen
Senior advisor

Linda Hald
Senior EU Advisor

Lars Bugge Aarset
Communications Advisor