Concrest Energy blir medlem i FI Ocean Space Incubator

Concrest Energy blir medlem i FI Ocean Space Incubator

Concrest Energy blir medlem i FI Ocean Space Incubator

Concrest Energy

Concrest Energy AS utvikler ny teknologi innen bølgekraft. Teknologien skal gi en mer stabil kraftutveksling enn tradisjonell bølgekraft. I tillegg skal den kunne kombineres med vindkraft. Nå blir Concrest Energy medlem i FI – Ocean Space Incubator.

Concrest Energy blir medlem i FI Ocean Space Incubator

Concrest Energy AS utvikler ny teknologi innen bølgekraft. Teknologien skal gi en mer stabil kraftutveksling enn tradisjonell bølgekraft. I tillegg skal den kunne kombineres med vindkraft. Nå blir Concrest Energy medlem i FI – Ocean Space Incubator.

Av Lars Bugge Aarset/FI – Fremtidens Industri

Concrest Energy er grunnlagt og blir ledet av Leif Arne Tønnessen. Han er sivilingeniør i marin teknologi og har innehatt stillinger som teknologileder i maritim og offshore industri gjennom tre tiår.

Leif Arne Tønnessen i Concrest Energy.

– Det patenterte bølgekraftsystemet har en effektkapasitet som overgår tradisjonell bølgekraft, og skal muliggjøre en vesentlig lavere kostnad for produsert elektrisk strøm, sier Tønnessen. Innovasjonen ligger i systemarrangementet og den dynamiske interaksjonen mellom bøyene som høster bølgeenergien. Den kommersielle strategien er å installere bølgekraftsystemet sammen med havvind. Da oppnås en bedre utnyttelse av infrastuktur og servicetjenester. Studier viser at energitettheten per offshore areal kan fordobles ved å kombinere energifangst fra bølge og vind. Alle komponenter og undersystemer som inngår i løsningen er per i dag tilgjengelig på markedet. Dette er vesentlig for både risiko, kostnad og tid til et kommersielt produkt.

Illustrasjon: Concrest Energy

– Concrest Energy har utviklet et konsept innenfor bølgekraft som jeg gleder meg til å følge videre, sier Ingrid Margrethe Sandnes som er manager i FI – Ocean Space Incubator.

– Mange er skeptiske til bølgekraft, men Concrest Energy har laget et enkelt, robust og skalerbart konsept som skal håndtere hindringer som andre løsninger tidligere ikke har klart. Inkubatoren skal bistå selskapet med kommersialisering og finansiering, sier hun.

Ingrid Margrethe Sandnes i FI Ocean Space Incubator. Foto: Malin Lystad Landrø/Fremtidens Industri
Ingrid Margrethe Sandnes i FI Ocean Space Incubator. Foto: Malin Lystad Landrø/Fremtidens Industri

Spennende konsept

– Jeg synes konseptet til Concrest Energy er noe av det mer spennende jeg har sett innen bølgekraft, sier Thomas Bjørdal i energiklyngen RENERGY. Der de fleste andre har et stort kostnadsproblem som følger etter selv hvis skalering er teknisk mulig, så vil Concrest kunne skaleres uten å dra med seg tilsvarende kostnadsøkning. Sagt på en annen måte, funker det teknisk, så bør det være mulig å få til en pris pr produsert kwh som er konkurransedyktig med andre havenergiformer.

– For en klynge med nærmere 100 medlemmer er det svært viktig å ha tilgang til den kompetansen og de virkemidlene Ocean Space Incubator har. Den typen bistand er kritisk viktig for oppstartsbedrifter som trenger fødselshjelp som vi i klyngeteamet ikke har kapasitet til, men kombinasjonen av vårt nettverk og erfaring, med veileding og hjelp fra Ingrid så ligger det til rette for å lykkes, sier han.

Thomas Bjørdal i RENERGY Cluster. Foto: Marius Tvinnereim/FI – Fremtidens Industri

Se video fra Concrest Energy

Vil du vite mer?

Kontakt

Ingrid Margrethe Sandnes
Manager, FI Ocean Space Incubator
+47 936 15 103
E-post: [email protected]

Leif Arne Tønnessen
Grunnlegger og daglig leder
Concrest Energy AS
+47 97 67 64 43
E-post: [email protected]

Illustrasjon: Concrest Energy

Kontakt oss

Ønsker du å vite hvordan vi kan hjelpe deg, eller har du andre spørsmål om FI Ocean Space Incubator? Vi hører gjerne fra deg! Fyll inn kontaktinformasjon og hva du lurer på i skjemaet under, så kontakter vi deg innen kort tid. 

Ingrid Margrethe Sandnes
Manager FI Ocean Space Incubator

Frode Halvorsen
Senior advisor

Linda Hald
Senior EU Advisor

Lars Bugge Aarset
Communications Advisor