18/12/2020

Julehilsen fra FI – Annerledesåret 2020

For de fleste av oss, ble 2020 et veldig annerledes år enn det vi så for oss på denne tiden i fjor. Året har for mange vært preget av mye usikkerhet og mange utfordringer. Slik har det også vært for oss i FI. Til tross for pandemien, har det også skjedd mye positivt.

I løpet av sommeren endret vi navn fra Fosen Innovasjon til Fremtidens Industri. Merkevarenavnet FI ble tatt i bruk i 2019, med «Fremtidens Industri» som slagord. I år videreførte vi slagordet som selskapsnavn.

Selv om selskapet er i vekst, både regionalt og nasjonalt, er det viktig for oss å beholde den lokale industriforankringen. Fremtidens Industri er et navn som bygger videre på våre røtter i den innovative industrien i Indre Fosen kommune, samtidig som det symboliserer at vi i dag er et innovasjonsselskap med nasjonal innflytelse.

Seks nye ansatte
FI har som mål å satse enda mer, og bli mer synlig nasjonalt. Høye målsetninger kommer også gjerne med økt oppdragsmengde og flere arbeidsoppgaver. Derfor har FI utvidet arbeidsstokken med seks ansatte i løpet av året.

På vårparten ble Frode Halvorsen ansatt som seniorrådgiver og klyngeleder for FI sin nyeste næringsklynge, Ocean Autonomy Cluster. Samtidig startet Anniken Fjeldvær i jobben som rådgiver, og jobber i hovedsak med arrangementer, kommunikasjon og støttetjenester.
I august ble Ingrid Margrethe Sandnes og Silje Marie Dale ansatt som rådgivere. To måneder senere startet May Britt Løkken i jobben som kontroller, mens Malin Sveinsdotter Lystad startet som kommunikasjonsrådgiver.

FI Næringshage fortsetter å vokse
2020 har vært et tøft år for mange bedrifter, og mange befinner seg nå i en vanskelig situasjon. Derfor er det gledelig å samtidig se at mange evner å se framover, se muligheter og tenke positivt.

FI Næringshage har sett flere eksempler på målbedrifter som har vist evne til omstilling, og børstet støv av gamle ideer, eller kommet opp med helt nye. Evnen til omstilling og nytenkning er vår viktigste ressurs, og den må vi dyrke videre. Vi er veldig stolte og imponert over det dere har fått til i annerledesåret 2020.

Det er også gledelig at FI Næringshage fortsetter å vokse, og at vi har fått flere målbedrifter fra ytre Fosen. Jo flere som kan spille på lag, desto lettere blir samarbeidet og kunnskapsdelingen.
Pandemien har også tydeliggjort hvor viktig det er med godt samarbeid. Derfor er vi veldig glade for at samspillet mellom næringshagene, fylkeskommunen og Siva fungerer veldig godt. Dette skal vi bygge videre på i året som kommer. 

Ser næringshagens potensial
I høst kom nyheten om at Siva hever tilskuddet til FI Næringshage til øverste nivå. Nivået på tilskuddet blir vurdert ut fra oppnådde resultater og antatt potensial. Siva har merket seg at FI Næringshage leverer godt på begge områder. Derfor vil næringshagen neste år få hevet tilskuddet fra 1,7 millioner kroner, til 2,5 millioner kroner. Dette er en stor annerkjennelse fra både Siva, næringshagebedriftene og andre samarbeidspartnere. Med mer ressurser har vi mulighet til å hjelpe næringslivet enda mer i 2021.
 

Fremtidens Industri ønsker å takke alle samarbeidspartnere og kunder
for et godt samarbeid i 2020. Vi gleder oss til nye og spennende oppgaver neste år.  


God jul og godt nytt år, fra alle oss i FI!

Del innlegg: