06/11/2020

Hentet inspirasjon og erfaringer fra flyfaglina

Med på turen var blant annet Erling Eriksen (t.h), og rektor ved Fosen VGS Maia Revdal. Her sammen med rektor Bardufoss VGS Michael Erstad (midten).

Et imponerende undervisningsopplegg.

Det sier Erling Eriksen, forsvarskoordinator i Framtidens Industri.

Forrige uke var han, sammen med representanter fra Trøndelag fylkeskommune, Fosen videregående skole og Forsvaret, på besøk hos flyfaglinja ved Bardufoss videregående skole.

Bakgrunnen for besøket er at Fylkesordfører Tore O. Sandvik, Ørland-ordfører Tom Myrvold og resten av Forsvarsforum Trøndelag går inn for flyfaglinje på Fosen videregående skole.

– I dag produseres det ikke tilstrekkelig antall flymekanikere til både Forsvarets og de sivile behovene. Behovet for folk med flyfagutdanning er økende i hele luftfartsindustrien, sa stabssjef Michael Bottenvik-Hartmann, nestkommanderende på Ørland flystasjon, til Fosna-Folket i januar i år.

FI har rolle som Forsvarskoordinator for Fosen/Trøndelag, og har gjennom de siste årene jobbet med å få på plass et flyfagtilbud i Trøndelag og på Fosen vgs. FI har i tillegg et mangeårig samarbeid med videregående skoler på Fosen, blant annet for å synliggjøre kompetanse som næringslivet vil trenge i fremtiden.

Eriksen ble imponert av det han så under besøket ved skolen i Bardufoss.

– Vi fikk høre om utfordringer og muligheter. Ikke minst var undervisningsopplegget imponerende, der mye av teori og eksamener var heldigitalisert.

Det ble gitt en grundig innføring i hvilke krav skole må innfri for å tilfredsstille EASA-godkjent undervisning.

– Flere pensjonerte offiserer var innleid på pensjonistvilkår, og bidro sterkt til overføring av kompetanse og ikke minst riktige holdninger flyfag-elevene må tilegne seg, forteller Eriksen.

Under besøket ble det også luftet tanker om ulike former for et samarbeid, som arbeidsgruppa tar med inn i det videre arbeid, legger Eriksen til.

Del innlegg: