13/08/2020

Fosen Innovasjon endrer navn til Fremtidens Industri (FI)

Siden oppstarten i 2004 har selskapet utviklet seg til å bli et av Midt-Norges ledende innovasjonsselskap og er i dag en av landets fremste utviklere av næringsklynger.

Fosen Innovasjon har vokst jevnt over mange år. I 2019 ble merkenavnet FI tatt i bruk, med «Fremtidens Industri» som slagord. Nå videreføres slagordet som selskapsnavn.

Bjørn Damhaug, CEO i Fremtidens Industri.

– Fremtidens Industri (FI) er et navn som bygger videre på våre røtter i den innovative industrien i Indre Fosen kommune, samtidig som det symboliserer at vi i dag er et innovasjonsselskap med nasjonal innflytelse. Vi er en bransjeuavhengig aktør med teknologi og industri som kjerneområde.Vår rolle er å bidra til økt lønnsomhet i norsk industri gjennom å utnytte de mulighetene som den teknologiske utviklingen gir, forteller CEO i Fremtidens Industri, Bjørn Damhaug.

– Selv om selskapet er i vekst både regionalt og nasjonalt, er det fortsatt viktig for oss å beholde den lokale industriforankringen.

Fremtidens Industri har hovedkontor i Vanvikan, med avdelingskontor i Trondheim og på Brekstad. Selskapet driver næringshagen FI Industrihage på Fosen, som er en viktig brikke i verdiskapningen i regionen. Selskapet jobber både lokalt, nasjonalt og internasjonalt gjennom de fem næringsklyngene NCE Aquatech Cluster, Renewable Energy Cluster (RENERGY), Ocean Autonomy Cluster, Mid-Norway Defence and Security Cluster (MIDSEC) og Smart Grid Services Cluster.

– Dagens FI jobber for og med fremtidens industri. Vi er tungt involvert i store nasjonale og internasjonale satsinger for bærekraftig næringsutvikling og verdiskaping. Gjennom samarbeid med fremoverlente bedrifter, internasjonalt ledende FoU-institusjoner og utvikling av en rekke næringsklynger, har vi utviklet stor bransjekunnskap og faglig bredde innen blant annet marin sektor, fornybar energi, havromsautonomi, forsvars- og sikkerhetsindustrien og vann og miljø. Flere av våre kunder og samarbeidspartnere er verdensledende pionerer innenfor sine bransjer, og bidrar til å løfte både oss og innovasjonsmiljøet ytterligere, forteller Damhaug.

Ved oppstarten av Leksvik Industriell Vekst AS i 2004 var selskapet lokalt forankret i Leksvik kommune, nå Indre Fosen kommune. I 2015 ble selskapet fusjonert med Austrått Innovasjon. og navnet ble da endret til Fosen Innovasjon. Antall ansatte har gått fra én i 2004 til 14 i dag, og selskapet vokser fortsatt. I løpet av høsten 2020 kommer ytterligere tre nye medarbeidere.

– Vi jobber hele tiden med å styrke våre tjenester og satsingsområder i takt med utviklingen i næringslivet og i tett samarbeid med virkemiddelapparatet. Slik kan vi gi våre kunder og samarbeidspartnere best mulig hjelp. Og det er fantastisk å få utvikle selskapet videre sammen med så mange kompetente kolleger, kunder og samarbeidspartnere, sier Damhaug.

Les mer om Fremtidens Industri på www.fi-nor.no

Kontaktinformasjon:

Bjørn Damhaug, CEO i Fremtidens Industri: +47 98 86 44 44 | [email protected]

Del innlegg: