FI Industrihage

FI Industrihage jobber for vekst og utvikling av bedrifter og næringsliv i Fosenregionen. Vi bistår med forretningsrådgivning, nettverk og finansiering i hele utviklingsløpet fra idé til omstilling. Hva kan FI Industrihage gjøre for deg?

Tjenester

Leie av møterom og lokaler

Om FI Industrihage

ARRANGEMENTER

Ledende industrimiljø

FI Industrihage er en del av SIVAs nasjonale Næringshageprogram. FI Industrihage har Fosenregionen som nedslagsfelt, og har historisk utgangspunkt i et av Norges mest høyteknologiske industrimiljø. Mange av bedriftene i industrihagen har industri som hovedgeskjeft, men flere virker også innen andre næringer. Alle typer bedrifter er velkommen til å ta kontakt med oss.