01/12/2022

FI etablerer Ocean Space Incubator

Ocean Space Incubator blir etablert på Nyhevna i Trondheim, med noder på Hitra, Fosen og i Nærøysund. Foto: Mikael Sætereid/Fremtidens Industri/NTNU.

– Ocean Space Incubator skal bli Norges fremste miljø for bærekraftige vekstbedrifter innen havromsteknologi og maritim energi.

Det sier Bjørn Damhaug, daglig leder i innovasjonsselskapet Fremtidens Industri (FI), som nå har fått grønt lys fra både Siva og Trøndelag fylkeskommune til å etablere inkubatoren.

Sivas inkubasjonsprogram har som hovedmål å bidra til økt nasjonal verdiskaping gjennom å identifisere, kommersialisere og videreutvikle innovative ideer til nye vekstbedrifter, og utløse vekst i etablerte virksomheter. Hvem som får drive inkubatorene avgjøres i en nasjonal konkurranse.

– Vi er selvfølgelig glade for at vår søknad kom godt ut av denne konkurransen. Det er også veldig positivt at politikerne ser de store mulighetene for innovasjon og ny verdiskaping som finnes innen havromsteknologi og maritime energiløsninger, sier Damhaug.

– Bidrar til å tette gapet

Norge er en maritim stormakt med store vekstambisjoner for blå sektor. Samtidig er det satt ambisiøse klimamål som næringslivet må forholde seg til.

– Det har utløst stor etterspørsel etter nye teknologier og bærekraftige løsninger. Akademia har svart med store satsinger innen teknologiutvikling for energi og havrom, men frem til nå har leddet mellom idéutvikling og kommersialisering manglet, sier Damhaug.

Konsekvensen er at norsk verdiskaping bremses, og sannsynligheten for å nå nasjonale og globale klimamål blir mindre.

–  Ocean Space Incubator skal bidra til å tette dette gapet ved å være et markedsnært mottaksapparat for de gode ideene og løsningene, og bedrifter med potensial for kommersialisering, sier Damhaug.

Etableres i teknologihovedstaden

Å være bindeledd mellom akademia, teknologi- og industrisektoren er noe FI jobber med daglig. Innovasjonsselskapet leder blant annet næringsklynger med omfattende nasjonal og internasjonal virksomhet for havrommet; NCE Aquatech Cluster, RENERGY – Renewable Energy Cluster og Ocean Autonomy Cluster.

– Vi har også lang erfaring med industrisamarbeid og FoU-prosjekter med bedrifter, SINTEF og NTNU, sier Damhaug.

Inkubatorens hovedkontor blir etablert sammen med resten av innovasjonsmiljøet på Nyhavna i Trondheim.

– Norge er verdensledende innen havromsteknologi, og Nyhavna er helt sentral i utviklingen og utrullingen av bærekraftige løsninger, både nasjonalt og internasjonalt. Sammen med industri, teknologimiljø og kompetansemiljøene på NTNU og SINTEF, skal Ocean Space Incubator bidra til at Norge beholder og styrker sin ledende posisjon innen havromsteknologi, sier Damhaug.

I tillegg til Nyhavna, vil inkubatoren etablere noder på Hitra og i Nærøysund.

– Også her vil inkubatorbedrifter få tilgang til blant annet inkubasjonstjenester og infrastruktur, sier Damhaug

Innovasjonssenter

Tidligere i år ble det også kjent at FI og Nyhavna Utvikling inngikk samarbeidsavtale, med ambisjon om å skape et innovasjonssenter på Nyhavna. Ocean Space Incubator er med på å legge grunnlaget for innovasjonssenteret.

– Gjennom avtalen med Fremtidens Industri AS får vi en samarbeidsarena for teknologibedrifter, samt sikrer tilgang på kompetanse og nettverk som er nødvendig for å etablere et sterkt innovasjonsmiljø med fremtidsrettede arbeidsplasser på Nyhavna. Det vil være et viktig bidrag til teknologihovedstaden Trondheim, sier Vegard Tyldum, daglig leder i Nyhavna Utvikling.  

Del innlegg: