12/10/2021

Workshop – Lønnsom og lokal sirkulærøkonomi

Det ligger mange muligheter for bedrifter i å gå over til en mer sirkulær økonomi. For å få en så lønnsom og konkurransedyktig sirkulær økonomi som mulig, trenger lokale bedrifter mer kunnskap, og de må samarbeide mer.

Dette er også noe bedriftene selv ønsker. Det viser nemlig en spørreundersøkelse Næringshagen i Orkdalsregionen og FI Næringshage har gjennomført.

Derfor samarbeider næringshagene om workshopen «Lokal og lønnsom sirkulærøkonomi». Den skal gjennomføres mot slutten av året, og vil ta for seg forskjellige sider og muligheter ved sirkulærøkonomi.

Et av målene med workshopen er at bedrifter skal bli i bedre stand til å se nye muligheter for å ta sin bedrift i en mer sirkulær og lønnsom retning, og at bedriftene skal finne samarbeidsmuligheter.

Det bedriftene vil ha

Resultatene fra spørreundersøkelsen viser at målet med workshopen samsvarer godt med hva bedriftene selv ønsker seg.

På spørsmål om hva bedriftene ville hatt mest nytte av å vite mer om når det gjelder sirkulærøkonomi, er det spesielt tre områder bedriftene etterspør:

  • Forretnings- eller inntektsmuligheter for sin bedrift.
  • Nye samarbeidspartnere for bedre ressursutnyttelse bedriftene imellom.
  • Generell kunnskap om sirkulærøkonomi.

Spørreundersøkelsen viser også at en del bedrifter allerede har startet jobben med å gå over til en mer sirkulær økonomi. Dette er et godt utgangspunkt for samarbeid mellom ulike bedrifter.

Konkret innhold

Gjennom workshopen skal vi belyse og diskutere disse spørsmålene:

Hva er egentlig sirkulærøkonomi? Hvordan minske avfall, og heller bruke det til nye produkter? Hvor viktig er valg av materialer – og hvilke alternativer finnes? Hvordan kan bedrifter bruke digitale plattformer for å bli mer sirkulære? Hvordan gå fra en lineær til en sirkulær forretningsmodell?  Hvilke offentlige støtteordninger finnes? Hvordan måle og rapportere sekularitet på bedriftsnivå?

For å snakke om disse temaene, kommer blant annet: SINTEF, Future Materials ved Siv Emanuelsen, Murat Mirata – professor ved Linköping Universitet, Trøndelag Fylkeskommune ved Per Erik Sørås og Thamsklyngen ved John Kåre Solem.

Bli med

Datoene for workshopen vil bli publisert om litt.

Ønsker du mer informasjon om workshopen, ta kontakt med:

FI Næringshage: Ingrid Margrethe Sandnes | [email protected] | 936 15 103 

Næringshagen i Orkdalsregionen: Elise Knudsen | [email protected] | 453 93 711

Del innlegg: