28/05/2020

Webinar om Utslippsfri tungtransport – se video

Transportsektoren skal kutte 50% av sine klimagassutslipp på 10 år. Det betyr at store deler av norsk tungtransport må over på batteri og hydrogen.

Fornybarklyngen inviterte derfor Transportøkonomisk Institutt (TØI), Norges Lastebileier-Forbund, H2 Truck-prosjektet, ASKO og SINTEF til å presentere sine tanker og utfordringer rundt temaet Utslippsfri tungtransport. Webinaret gir innsikt i flere av utfordringene knyttet til dette, og hva som må til for å oppnå overgangen fra fossilt til fornybart.

– Vi ønsket å både belyse teknologiutvikling og utfordringer knyttet til innfasing av nye utslippsfrie tungtransportkjøretøy. Gjennom webinaret fikk vi god innsikt i hva som finnes og hva som forventes å rulles ut av batterielektrisk og brenselcelledreven kjøretøy. I tillegg fikk vi høre gode sammenlikninger av de to nullutslippløsningene, og de forskjellige formål og forutsetninger de har, sier Thomas Bjørdal, prosjektleder i Fornybarklyngen etter webinaret.

Les mer og se webinaret på Fornybarklyngen her.

Del innlegg: