11/01/2016

Vil produsere ferskvann ved avsalting av sjøvann

Kunnskapsmobilisering gjennom Forskningsrådsprosjekt skal frambringe ferskvannsbasert løsning for å fjerne lakseparasitter.

Norges forskningsråd innvilget nylig støtte til det 3-årige industriprosjektet ECTOREMOVER, med Akvafresh AS som prosjekteier og SINTEF Fiskeri og havbruk som prosjektleder.

Les hele artikkelen om Akvafresh sitt spennende prosjekt på iLaks.no

Del innlegg: