16/09/2020

Vil bygge verdens første hydrogenelektriske arbeidsbåt for havbruksnæringen

Moen Marins el-båt NABCAT 1375 ELECTRIC er grunnlaget som bygges videre på med hydrogenelektrisk fremdrift gjennom dette prosjektet. Illustrasjonsbilde: Moen Marin

RENERGY er initiativtaker til et konsortium bestående av industriaktører fra hele verdikjeden for hydrogen – fra produsent til sluttbruker – som gjennom et nytt prosjekt skal utvikle og bygge en hydrogenelektrisk arbeidsbåt for havbruksnæringen.

I tillegg skal det utvikles en helhetlig løsning med tilhørende infrastruktur for rimeligst mulig produksjon og forsyning av grønt hydrogen som drivstoff til maritim transport. Gjennom kostnadsreduksjon i alle produksjons- og distribusjonsledd, fra hydrogen til fartøy, vil hydrogen kunne bli et kostnadseffektivt og miljøvennlig alternativ til diesel.

En arbeidsbåt for havbruk og et knutepunkt for produksjon og distribusjon av hydrogen kan stå klar i 2023. Under Høyres landsmøte sist uke uttalte statsminister Erna Solberg (H) at de vil ta initiativ til å styrke hydrogensatsingen i Norge. De skal blant annet følge opp hydrogenstrategien med et eget veikart for Norge – ikke ulikt det RENERGY allerede i fjor gjorde for Trøndelag fylkeskommune. Prosjektet som nå er i gang tar statsministerens uttalelse på kornet, med løsninger som er skalerbare og rettet mot både nasjonale og internasjonale markeder.

Prosjektet «Utslippsfri arbeidsbåt for havbruk» har nå søkt støtte gjennom Pilot-E-ordningen.

– Vi ser et kommende marked både innen havbruk og som knutepunkt for hydrogen til andre skip og fartøy. Vi jobber hardt for å verifisere teknologi og få ned kostnader på verdikjeden, men trenger støtten i de første fasene, sier prosjektleder i RENERGY Thomas Bjørdal til TU.

Prosjektpartnerne er:

 • Moen Verft (søker)
 • Midt-Norsk Havbruk
 • Moen Marin
 • H2 Marine
 • NTE Energi AS
 • SINTEF
 • RENERGY – Renewable Energy Cluster

Prosjektdeltakere:

 • Gexcon
 • NEL
 • Hexagon
 • ZEM
 • Marin Design

Les mer på renergycluster.no.

Del innlegg: