03/06/2024

– Vi skal ta med oss de gode resultatene videre inn i Brohode Havbruk 2.0

Det sa Toril Hernes, prorektor for nyskaping ved NTNU, da hun ønsket velkommen til den offisielle lanseringen av det nye Brohode Havbruk prosjektet.

Næringsaktører, lokale og regionale politikere, skoleledere og prosjektteam møtte opp i den ærverdige Rådsalen på NTNU Gløshaugen, under dagens første samling i det nye partnerskapet.

– Vi bygger videre på de erfaringene vi har, og får flere og enda bedre tiltak for å øke rekruttering og styrke relevans i utdanning og forskning. Slik kan vi bidra til økt verdiskaping for havbruksnæringen framover, sier Toril Hernes, og fortsetter:

–  Det nye partnerskapet er også en erkjennelse av at de utfordringer vi har i næringen, de må vi løse sammen. Og skal vi være en ledende havromsnasjon også i framtiden, så må vi bruke alle de fortrinnene vi har. Når vi samarbeider, så vet vi at det kan skje fantastiske ting – selv om det kan ta tid. Men; det vil skje raskere når vi investerer tid og ressurser i å bygge en felles samarbeidsplattform som dette.

Bærekraftig og nyskapende havbruksindustri

– Oppstarten av Brohodebevegelsen i 2012 har ført til et større samspill mellom havbruksnæringa og utdanningssektoren. Økt rekruttering og innovasjonskraft har vært, og vil fortsatt være viktig, sa Alexandra Neyts, som fortsetter som prosjektleder for Brohode Havbruk 2.0.

For selv om kapasitetsløftprosjektet Brohode Havbruk 2050 ble avsluttet denne vinteren, vil det viktige arbeidet fortsette:

– Det er en viktig milepæl når aktivitetene som tidligere ble finansiert av Forskningsrådet, nå vil gjøres mulig av aktørene i bransjen selv, sier Neyts.

– Ved å koble teori til praksis, by til kyst og biologi til teknologi, styrker vi rekruttering samtidig som vi øker relevans i utdanning og forskning. Slik kan flaskehalsene i sektoren angripes på en helhetlig og forskningsbasert måte, i tråd med samfunnets verdier og på miljøets premisser, avsluttet hun.

– Vi har villet mye i forhold til havbruk, og vi må ville enda mer!

Et nytt partnerskap med 19 aktører er etablert. NTNUs nye satsingsområde Hav og kyst er navet, med direktør Bjørn Egil Asbjørnslett i spissen. Som professor ved Institutt for marin teknikk, har han vært med i Brohodebevegelsen de siste syv årene.

– Gjennom Brohode og nye studieprogram har vi fått unge folk til å møtes for første gang. Ungdom som har lyst til å være med å bidra i en spennende og viktig næring for Norge og for verden.  Og det å ha fått muligheten til å skape studieprogram, rekruttert studenter og fulgt dem hele veien igjennom og ut i jobb – det er stas, det, sa en takknemlig Bjørn Egil Asbjørnslett.

Satsingsområdet «Hav og kyst» er sammen med «Samfunnssikkerhet og beredskap», «Fellesskap», «Energi» og «Helse- og livsvitenskap» de nye tematiske satsingsområdene hos NTNU. Og selv om Asbjørnslett mener havbruk mer eller mindre berører alle disse områdene, er det dette Hav og kyst vil ha fokus på: Havets verdier, teknologi for hav og kyst, utforskning og overvåking, mat fra havet og kystsamfunnet.

– Vi kan ikke gjøre så veldig mye på kysten og i havet, med mindre vi har kompetente og robuste kystsamfunn. Og hvordan skal vi klare og sikre det? Hva er framtidens kystsamfunn? Hvilke typer egenarter har det, og hvordan kan vi klare å ivareta de moderne samfunnsfunksjoner som forventes? Det er hva vi skal jobbe med framover, avsluttet Bjørn Egil Asbjørnslett.

Møteplasser som kobler studenter og næringsliv

Vår egen klynge skal også i det det nye prosjektet bidra med å skape møteplasser for studenter og næringsliv: Karrieredager, en arena for oppgavesamarbeid, speeddating under TEKMAR- og TEKSET konferansen og innovasjonscamper under Aqua Nor og Nor-Fishing.

– Basert på erfaringer vi har gjort oss så langt i Brohode prosjektet, så er dette det vi har valgt å ta med oss inn i den nye fasen av Brohode Havbruk for å utvikle videre, fortalte Ellie Johansen, vikarierende klyngeleder i NCE Aquatech Cluster.

– Dette er møteplasser vi ser at næringsaktører og studenter selv har hatt god effekt av, forteller Ellie Johansen. Her sammen med Alexandra Neyts og Bjørn Egil Asbjørnslett.

Disse aktørene bidrar per nå inn i det nye Brohode Havbruk prosjektet:

 • NTNU
 • Trøndelag fylkeskommune
 • AquaGen
 • Frøy Gruppen
 • Frøya kommune
 • Lerøy Midt
 • Måsøval Fiskeoppdrett
 • SalMar
 • Scale Aquaculture
 • SeeSalmon / Refsnes Laks
 • SinkabergHansen
 • Åkerblå
 • NCE Aquatech Cluster
 • Blått Kompetansesenter
 • Namdalskysten Næringsforening
 • SINTEF Ocean
 • Guri Kunna videregående skole
 • Ytre Namdal videregående skole
 • Val Skoler

Og det er rom for at flere kan bli med i partnerskapet.

Del innlegg: