19/01/2017

Vi gratulerer Inrigo AS med kontrakt på 60 mill Euro!

Kontrakten omfatter en leveranse på 4 vannverk til Kamerun. Det betyr at bedriften må tredoble bemanningen i løpet av kort tid.

Fosna-Folket omtaler saken HER

Inrigo la selv ut følgende pressemelding i forbindelse med offentliggjøringen:

Kontrakt på fire vannverk til Kamerun

Inrigo skal levere fire nøkkelklare vannverk til statseide Camwater i Kamerun. Det sikrer innbyggerne tilgang på tre ganger mer vann enn i dag, i tillegg til høy drikkevannskvalitet gjennom hele året. Kontrakten er på over en halv milliard norske kroner (60 millioner Euro).

Kameruns minister for økonomi, planlegging og regional utvikling Louis-Paul Motazé og Eksportkreditt Norge signerte fredag 13. januar låneavtalen for leveransen. Den kommersielle avtalen mellom Inrigo og Camwater ble signert i oktober 2016.

– Et internasjonalt gjennombrudd, sier administrerende direktør Reza Hezari i Inrigo AS. -Ny robust renseteknologi, høy fagkompetanse, rask levering og gode finansieringsbetingelser har vært avgjørende for at vi fikk kontrakten.

Keramiske membraner i vannbehandlingsanlegget skal sikre høy vannkvalitet også i regntiden når elver og sjøer fylles med slam og bakterier. I Norge er det bare ett vannverk som har keramiske membraner for å håndtere krevende råvannskvalitet.

To av vannverkene skal bygges i Nkongsamba (135.000 innbyggere), ett i Meyomessala (20.000 innbyggere) og ett i Melong (54.000 innbyggere). Byene ligger sør i Kamerun.

Inrigo skal stå for prosjektering, produksjon, bygging og montering av hele infrastrukturen fra inntak til distribusjon. Det omfatter inntaksanlegg, pumpestasjoner, rør, basseng, bygninger, og prosessanlegg for vannbehandling.

Vannbehandlingsanlegget er modulbaserte og vil bli produsert i Norge. I tråd med betingelsene for finansiering med garantier fra Eksportkreditt og GIEK skal minst 30% av leveransen være norskprodusert.

Inrigo har levert systemer for behandling og transport av væsker i olje og gass-sektoren siden oppstarten i 2008, og har gjennom FoU-prosjekter utviklet vann som nytt forretningsområde. Selskapet har nylig levert vannverk i Leksvik og Alta.

– Eksportkreditt Norge, Innovasjon Norge og GIEK gratulerer Inrigo med signering av kontrakt med CAMWATER i Kamerun. Inrigo’s moderne renseteknologi kommer godt med i Kamerun, som har behov for å bedre tilgang på rent drikkevann. Inrigo var tidligere leverandør til selskaper i oljebransjen, og har lykkes i å omstille seg og selge sin kompetanse på prosjektstyring, gode produkter og tjenester i et nytt marked, sier Øyvind Ajer, avdelingsdirektør Energi og Industri i GIEK.

– Uten finansiell støtte og risikoavlastning fra Eksportkreditt, GIEK og Innovasjon Norge ville denne avtalen ikke kommet på plass. Uten gode samarbeidspartnere som Fosen Innovasjon og Smart Water Cluster hadde vi heller ikke vært i posisjon til å levere til Kamerun, sier Reza Hezari.

Kontaktinformasjon

COO Gaute Moldestad. Mobil; 916 61 252. Epost; [email protected]

Fakta Inrigo AS

  • Heleid norsk selskap etablert i 2008, med hovedkontor i Vanvikan i Leksvik kommune, Nord-Trøndelag, og avdelingskontor i Trondheim.
  • Høyt kvalifisert leverandør av produkter og prosessløsninger for vann og miljø, olje- og gass, maritim og landbasert industri.
  • Har utviklet egne komplette løsninger for fremtidsrettet vannbehandling, avløpsrensing og vanngjenvinning.

 

Del innlegg: