30/03/2022

Velkommen til Hege og Birgit

Hege Michelsen Kolstad (t.v.) er vår nye seniorrådgiver, mens Birgit Thorsen er vår nye kommunikasjonsrådgiver. Foto: Mikael Sætereid / FI

FI vokser fortsatt, og denne måneden har vi hatt gleden av å ønske Hege Michelsen Kolstad og Birgit Thorsen velkommen.

Hege har studert næringsmiddelteknologi, og har hovedfag i Næringsmiddelkjemi/bioteknologi.

– Hovedfaget tok jeg som en del av et EU-prosjekt sammen med Sintef Fiskeri & havbruk og NTNU, og omhandlet bearbeiding av biprodukter fra laks, forteller Hege.

Før hun startet i FI, jobbet Hege 17 år i Nidar/Orkla.

– Der jobbet jeg med innovasjon på flere måter; både produktutvikling, produktforbedring, prosessforbedring/-utvikling og prosjektdrift. Jeg har også jobbet en del med kategori- og konseptutvikling i dagligvarehandelen (DVH) og teknologisk innovasjon. I tillegg er jeg vant til å jobbe med hele verdikjeden fra råvare til kunde/forbruker.

I FI skal Hege bidra med sin kompetanse innen innovasjon og prosessutvikling.

– Hovedsakelig skal jeg jobbe inn i klyngeteamet til NCE Aquatech Cluster, men også mot agri-næringen og øvrige næringsmiddelprosjekter.

Hva gleder du deg til å jobbe med?

– Jeg gleder meg veldig til å bli kjent med akvakulturnæringen som jeg har hatt en drøm om å jobbe mot helt siden jeg tok utdanning. Det tok «bare» 17 år. I tillegg synes jeg det er spennende å kunne bidra med min kompetanse innen innovasjon og industriutvikling i en næring hvor det skjer veldig mye, men også i tilstøtende næringer, sier Hege.

Utvider kommunikasjonsgruppa

Økt oppdragsmengde har ført til at FI har hatt et behov for å styrke kommunikasjonsgruppa. Birgit er derfor ansatt som ny kommunikasjonsrådgiver i FI.

– Jeg har en master i Studier av kunnskap, teknologi og samfunn (STS), og en bachelor i humanetiske studier med fordypning i medievitenskap. Siden studietiden har jeg stort sett jobbet med kommunikasjon og markedsføring i en eller annen form, forteller Birgit.

Hun kom fra jobben som kommunikasjonsrådgiver i Trondheim Havn.

– Som kommunikasjonsrådgiver i FI skal jeg særlig jobbe opp mot Ocean Autonomy Cluster og maritime næringer, sier Birgit.

– Jeg synes det som skjer nå innenfor havromsteknologi og næringsutvikling i maritim sektor er enormt spennende, og gleder meg til å komme ordentlig i gang her, legger hun til.

Framoverlent næringsliv

Birgit og Hege trekker fram det å jobbe tverrfaglig i flere sektorer som en av grunnene til at de takket ja til å jobbe i FI.

– Jeg synes FI framstår som en spennende arbeidsgiver i vekst, og som jobber mot mange viktige bransjer. Her får jeg muligheten til å jobbe tverrfaglig med innovasjon, men også i ulike deler av verdikjeden i flere næringer. Jeg trigges av utvikling, både faglig og personlig. Her i FI tror jeg at jeg får i både pose og sekk, sier Hege.

– Fremtidens Industri har en viktig rolle innenfor flere sektorer hvor det vil skje enormt mye de neste årene. Samspillet mellom forskning, innovasjon og næringsliv vekker særlig engasjement hos meg. Trøndelag har, med sitt sterke kompetansemiljø og fremoverlente næringsliv, et enormt potensial til å utvikle framtidens industri og arbeidsliv. Det motiverer meg veldig å få bidra i å utvikle dette videre, sammen med den dyktige gjengen i FI, sier Birgit.    

Del innlegg: