Våre tjenester

Har bedriften din ambisjoner og potensialer som ikke utnyttes? Vi tilbyr bedriftsrådgivning skreddersydd til din virksomhet.

Vår stab av erfarne bedriftsrådgivere kan bidra til bærekraftig forretningsutvikling, prosjektutvikling og vekst i din virksomhet. Vi har kompetanse innen mange bransjer og fagområder. Vi tilbyr et bredt tilbud av tjenester som passer for bedrifter i alle utviklingsfaser. 

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat!

FORRETNINGSRÅDGIVNING

Vår forretningsrådgivning omfatter

 • Strategi- og forretningsutvikling
 • Idéutviklingsprosesser
 • Prosjektutvikling
 • Søknader om finansiering til prosjekter og investeringer
 • Prosjektledelse og –koordinering
 • Kontakt og kobling mot klynger og nettverk
 • Formidling og kobling mot Forskningsmiljø og studenter
 • Etablereropplæring
 • Organisasjonsutvikling
 • Effektivisering
 • Kartlegging og analyseoppgaver
 • Bistand kommunikasjon / markedsføring
 • Oppskalering og vekst i virksomheten
 • Fusjon, spin-outs, organisasjonsstruktur

PROSJEKTUTVIKLING

Idéutvikling, prosjektutforming, finansiering, prosjektledelse – vi bidrar i alle faser av prosjektutviklingen.

Mange virksomheter arbeider med prosjektutvikling uten å være klar over det, og går glipp av potensialet som ligger i systematisk arbeid med prosjekter.

Vi bistår med utvikling av prosjekter rettet mot teknologi-innovasjon, effektivisering, finansiering, omorganisering, kommersialisering, markedsadgang og mye mer. Prosjektene kan være for bedriften alene, eller i samarbeid med andre bedrifter og forskningsmiljø.

Prosjektutvikling og -gjennomføring bør være en naturlig del av alle bedrifters virksomhet!

INTERNASJONALISERING

Norske bedrifter merker økende global konkurranse. Skal man la tilfeldighetene styre, eller selv ta grep for å bli mer konkurransedyktig?

For å være konkurransedyktig bør man fortløpende vurdere sitt eget ståsted i markedet, og om man skal iverksette tiltak.

Tiltak for internasjonalisering kan handle om mange ting:

 • Utvikling av en internasjonaliseringsstrategi
 • Utvikling av internasjonalt markedsapparat
 • Målrettet internasjonal profilering
 • Følge med på internasjonale markedstrender
 • Samarbeide med internasjonale fagmiljø
 • Innhenting av internasjonal kompetanse
 • Gjennomføre analyser av internasjonal konkurranse
 • Studieturer og kundebesøk
 • Motta internasjonale delegasjoner
Vi har arbeidet innen alle disse feltene, og har også et bredt kompetansenettverk å spille på.

KOMPETANSEMEGLING

Vi bistår bedrifter med å finne frem til rett forsknings-kompetanse til utviklingsprosjekter, samt søknad for offentlig finansiering av prosjektene.

Kompetansemegling skal fremme økt forskning og utvikling hos bedrifter som kan ha god nytte av tettere samarbeid med FoUI-miljøer. Både produserende og tjenesteytende bedrifter kan søke. 

FI bistår med å kartlegge forskningspotensiale, konkretisering av case og finne relevante forskningsressurser for prosjektene. Som kompetansemeglere skriver vi også søknader til offentlige støtteordninger og bistår med veiledning til oppstart, gjennomføring og videreføring av prosjektene.

Ta kontakt med oss for å høre om et forskningsprosjekt eller kompetansemegling er noe for din bedrift. 

Kommunikasjon

Nå ut med budskapet ditt! Vi kan hjelpe deg med alt fra kreative branding-prosesser og idé- og konseptpresentasjoner, til innholdsproduksjon med tekst, foto og video.

 • Innholdsproduksjon
 • Suksesshistorier, reportasjer
  og artikler
 • Pressemeldinger og kronikker
 • Tekstproduksjon digitale flater
 • Foto og videoproduksjon
 • Dronefoto og –video
 • Kommunikasjonsrådgivning
 • Merkevare og branding
 • Digital synlighet
 • Strategi og ledelsesstøtte
 • Internkommunikasjon
 • Medietrening

Gjennom erfarne samarbeidsparnere kan vi også bistå med utvikling av nettsider og grafisk produksjon.

FINANSIERING

God og riktig finansiering er avgjørende for å utvikle bedriften, og det finnes en rekke muligheter avhengig av hva bedriften din trenger finansiering til. 

FI har god oversikt over relevante offentlige virkemidler, både nasjonale og internasjonale. Vi bistår deg med å finne riktig finansieringsløsning for din bedrift.

Vi opererer i et stort nettverk av investormiljø, potensielle pilotkunder og andre kapitalaktører som vi kan koble bedriften din mot.

STUDENTOPPGAVER

En studentoppgave kan gi bedriften ny, konkret kunnskap og godt innblikk i utviklingen som skjer innenfor fagfeltet.

NTNU er landets fremste tekniske universitet og Trondheimsregionen har også flere høyskoler og fagskoler. Vi samarbeider med flere institutter og fakulteter for å kunne gi våre kundebedrifter god tilgang til fersk fagkompetanse.

En studentoppgave svarer oftest i utgangspunktet på konkrete problemstillinger bedriften har. Men studenter gjerne også spørsmål om bedriften som bedriften burde ha stilt seg selv. En studentoppgave kan dermed gi bedriften langt mer enn konkret kunnskap og innblikk i utviklingen innenfor  sitt fagfelt.

 De fleste bedrifter som har samarbeidet med studenter gjør det igjen. Vi bistår med kobling mot riktig type student og fagmiljø, og hjelper gjerne bedrifter med å definere gode studentoppgaver.