01/02/2018

-Utrolig fordi de er de eneste i verden!

Ungdomstrinnet ved Vanvikan skole besøkte forrige uke LIV-bygget for å få et større innblikk i alt det spennende som rører seg i sitt lokale næringsliv. I tillegg til en presentasjon av Fosen Innovasjon der de fikk høre mer om næringshage og utviklingsselskap, klynger og nettverk, fikk elevene besøke bedriftene IDS Grafiske, Inrigo og C-Feed. Fra grafisk design til vannrenseanlegg, og fra én ansatt til 40, viste dette litt av spennet i Indre Fosen som arbeidsmarked.

Spesielt C-Feeds produksjon av hoppekreps vekket stor interesse blant elevene, spesielt når de fikk høre at bedriftene er de eneste i verden som har knekt koden på akkurat denne produksjonen.

Turid Halsli Hagen presenterer IDS Grafiske og hvordan hun jobber som grafisk designer.
Produksjonsleder Magnus Pharo forteller engasjert om Inrigo – spesielt sveising vekket interessen hos mange av elevene.
Hos C-Feed måtte elevene kle seg i hvite frakker og skoovertrekk.
Yngve Attramadal i C-Feed delte mye spennende fakta om hoppekreps og produksjonen av disse.

Del innlegg: