16/09/2021

Ukens målbedrift: IFJOBB

Det skjer mye spennende hos FI Næringshages målbedrifter. Derfor vil vi hver uke gi en kort presentasjon av en av bedriftene.

Tre kjappe:

Bransje: Attføring og varig tilrettelagt arbeid
Lokasjon: Rissa og Leksvik
Antall ansatte: 21

Varierte oppdrag

IFjobb er Indre Fosen kommunes egen vekstbedrift. De skal gjennom meningsfylt arbeid, kompetanseøkning og kvalifisert veiledning bidra til å se ressurser hos mennesket, og legge til rette for at disse utvikles.

– Vårt mål fremover er å få mer stabilitet i driften. Vi ønsker mer langsiktige oppgaver og langsiktige avtaler med bedrifter, sier Magnar Bremeraunet, daglig leder i IFjobb.

IFjobb tilbyr et bredt spekter av kunnskap og kompetanse, og mange har veldig spesifikk kompetanse som bedrifter kan dra nytte av. Oppgavene til bedriften er varierte, og i 2021 åpnet de et vaskeri i Leksvik. Her vaskes blant annet alt av klær som tilhører helsetjenesten i kommunen.

– Foreløpig har vi flest kunder innenfor helsesektoren, noen overnattingssteder i Leksvik og industribedrifter i Leksvik. I løpet av ett år vasker vi nå 110 tonn. Etter hvert som vi utvider kundemassen, er målet å kunne vaske 130 tonn i løpet av 2022/2023.

En annen stor produksjon er skigarden. Her mottar de oppdrag fra flere steder i landet.

– Vi gjør veldig mye forskjellig i IFjobb, og vi tilrettelegger for hver enkelt arbeidstaker. Heldigvis har vi et godt lokalt næringsliv som er inkluderende og engasjerte. Slike samarbeidspartnere er vi avhengige av for å kunne tilby det beste til de som skal ut i arbeid!

Bidrar til vekst

Per nå er det 21 ansatte i IFjobb, som stort sett består av veiledere på de ulike arbeidsplassene. Totalt sysselsetter IFjobb 106 arbeidstakere, fordelt på mange ulike arbeidssteder. Kent Stoum er Stedsansvarlig på Produksjon i Rissa.

– I IFjobb har vi varierte og spennende arbeidsdager, sier Stoum.

– Det beste er å få være med å bidra til vekst og utvikling av alle som har sitt daglige virke hos IFjobb.

Del innlegg: