04/08/2020

Trøndelag var rigget for krise

Foto: Mikael Sætereid / FI

Når koronapandemien kom som et lyn fra klar himmel, ble næringslivet satt på prøve. For å overleve måtte man hive seg rundt og tenke nytt. Heldigvis viste det seg at Trøndelag var godt rigget for krise, mye takket være et nytenkende næringsliv, sterkt innovasjonsmiljø, en næringsrettet fylkeskommune og Siva-strukturen som kom raskt på banen.

I en artikkel hos Siva, sier Siv Merethe Belbo, seniorrådgiver næring i Trøndelag fylkeskommune, at trøndersk næringsliv har fått til mye bra i en krevende periode. Bedrifter har det tøft, men innovasjonsmiljøene, næringshagene og -foreningene er gode hjelpere for bedriftene.

Da Norge ble stengt, var Siva raskt på banen og varslet at alle næringshager og inkubatorer kunne bistå bedrifter uten krav om egenfinansiering. Da ble hele finansieringen kompensert av Siva.

– Innovasjonsmiljøene i Norge ga full gass for å bistå næringslivet da koronapandemien traff Norge i mars, og jeg er svært imponert over hva de har fått til. Forhåpentligvis vil vi også kunne omtale året 2020 som det året da norsk industri styrket seg på nye områder, sier Ingrid R. Lorange, administrerende direktør i Siva.

«Bedriftsintern Opplæring» i Trøndelag (BIO Trøndelag) er en støtteordning fra Trøndelag fylkeskommune som er rettet mot kompetansetiltak for omstilling og utvikling i små og store bedrifter spesielt rammet av koronasituasjonen. FI Industrihage var raskt ute med å tilby bistand til søknadsskriving til sine medlemmer, og får gode tilbakemeldinger fra fylkeskommunen.

– FI Industrihage har vært en ypperlig aktør i denne prosessen, og er et vitne om at BIO-ordningen fungerer godt. Vi har hatt tett dialog med FI Industrihage og næringslivet underveis for å kartlegge og tilpasse etter bedriftenes behov, sier Belbo.

Kine Kilen, leder i FI Industrihage, er imponert over omstillingsviljen i næringslivet, og hvordan bedriftene evner å tenke nytt og se nye muligheter i en vanskelig tid. Den raske responsen fra fylkeskommunen, Siva og andre i virkemiddelapparatet har også vært avgjørende for å kunne bistå bedriftene best mulig i denne perioden.

– I en kaotisk situasjon er det mye som ikke fungerer i begynnelsen, men én ting fungerte fra start, og det var den tydelige og målrettede støtten fra virkemiddelapparatet, sier Kilen.

– I tillegg var Trøndelag fylkeskommune raskt på banen med BIO-støtteordningen, som har gitt mange bedrifter mulighet til å redusere permitteringene og gjennomføre kompetansetiltak.

Hele teksten til Siva kan leses her.

Del innlegg: