03/10/2022

Trainee Trøndelag på Fosen

Trainee-ordningen, som hjelper bedrifter med rekruttering av relevant arbeidskraft, kommer nå til Fosen. Bli med og få tilgang til nyutdannede folk som er ivrige etter å komme seg ut i arbeidslivet.

Trainee Trøndelag er en etablert ordning i flere av distriktene i Trøndelag. Nå har ordningen kommet til Fosen, og skal driftes av FI Næringshage. I tillegg til å være et godt verktøy for rekruttering, kan ordningen bidra til befolkningsvekst.

Hva er en trainee? 
En trainee er en person som er ferdig utdannet med bachelor eller master, og som er klar for å komme seg ut i arbeidslivet. Gjennom denne ordningen vil traineene få bruke sin kompetanse hos en relevant arbeidsgiver i en periode på et til to år, med ordinær lønn. Traineene vil også være en del av et nettverk sammen med de andre traineene på Fosen og i Trøndelag.

Hvilke bedrifter er ordningen relevant for?
Alle bedrifter som har behov for kompetanse på bachelor/masternivå kan bli medlem og få mulighet til å hente ny kompetanse til sin bedrift. Trainee-ordningen er en medlemsordning, så hver bedrift som ønsker å benytte seg av dette må være medlem og betale årspris i Trainee Trøndelag Fosen. Det er også mulig å ansette en trainee som kan jobbe på tvers av flere bedrifter. Det forbeholder at stillingene er relativt like, og at bedriftene holder til i samme område.
(NB: Medlemskap i Trainee Fosen er adskilt fra medlemskap i FI Næringshage.)

Hvorfor bruke dette som bedrift?
Rekruttering og tilgang på riktig kompetanse er utfordrende over hele Fosen. Ved å være medlem av trainee-ordningen får bedriftene mulighet til å nå bredere ut for å innhente kompetanse. Traineene er også åpne for å flytte til distriktene, noe som er positivt for befolkningsveksten på Fosen. Ved å være medlem av denne ordningen vil man derfor få tilgang til flere enn de som søker når man lyser ut stillinger lokalt. Etter endt periode på ett eller to år er det ingen krav til fast ansettelse, men det er mulig dersom begge partene ønsker det.

Pris
Medlemsavgift per bedrift er kr 9.990 i året. Dette tilsvarer prisen på én annonse på Finn.no, noe man slipper unna ved å benytte seg av denne ordningen ved nyansettelser. I tillegg vil det tilkomme en pris på kr 10.000 ved ansettelse av trainee. Denne prisen er fast uavhengig av om det ansettes en eller flere traineer i samme bedrift. 

Ved å bli medlem får bedriftene reduserte kostnader tilknyttet annonsering, markedsføring og gjennomgang av søknader. Det eneste bedriftene må gjennomføre er intervjuene. Medlemsprisene vil derfor være med å dekke opp for jobben som gjøres av Trainee Fosen frem til ansettelse samt oppfølging og kompetanseheving for traineene. 

I det første året (2023) tilbyr vi halv pris på medlemsavgiften, slik at den blir på kr 4.995. Priseksempel dersom en bedrift ansetter en trainee i 2023 blir da: Medlemsavgift 4.995,- + traineeavgift 10.000 = 14.995,- 

Kontakt oss
Dersom dette kan være aktuelt for din bedrift kan du ta kontakt med Anniken Fjeldvær ([email protected]/97700143) for å få mer informasjon.

Del innlegg: