05/03/2021

– Testarenaer styrker konkurransekraften

I forbindelse med publiseringen av Impello-rapporten, viste Kongsberg Seatex frem tre av sine fartøy i Testarena Trondheimsfjorden, verdens første testarena for autonome skip; de førerløse Ocean Space Drone 1 og 2, samt test- og utviklingsfartøyet Ocean Space Lab. Foto: Marius Tvinnereim / Ocean Autonomy Cluster

Autonomimiljøet i Trøndelag er i en internasjonal særstilling med kombinasjonen av testarenaer for autonom teknologi i luft, vann og på land. Samtidig er konkurransefortrinnet under press.

– Etablering av testarenaer har verdier langt utover å tilrettelegge for teknisk testing av nye teknologier. Det gir et tydelig signal om at vi satser på utvikling av nye og bærekraftige løsninger for framtiden med betydelig potensial for økonomisk vekst. Vi snakker om industriutvikling og markedsposisjoner, sier Gard Ueland, Administrerende Direktør i Kongsberg Seatex AS.

En fersk rapport fra Impello, bestilt av Trondheimsregionen, har tatt for seg ulike modeller og suksesskriterier for testarenaer. Rapporten kommer med innspill og anbefalinger til hvordan kommuner i Trondheimsregionen og andre aktører bør tilpasse seg for å utvikle autonomimiljøet i Trøndelag, spesielt gjennom bruk av testarenaer. Rapportgrunnlaget består blant annet av en oppdatert kartlegging av autonomimiljøet i regionen, samt intervjuer med sentrale aktører.

Fra venstre: Gard Ueland, Adm. dir. Kongsberg Seatex, Torhild Aarbergsbotten, Prosjektleder Smart Mobility Norway AS, Frode Halvorsen, Klyngeleder Ocean Autonomy Cluster, Tor O. Iversen, Prosjektleder Green Flyway, Margrethe Ringkjøb Skjelstad, Seniorkonsulent Impello, og Bård Eidet, Daglig Leder Trondheimsregionen. Foto: Marius Tvinnereim / Ocean Autonomy Cluster

Verdens første testarena

Spesielt havromsautonomi peker seg ut som et av regionens sterkeste konkurransefortrinn for forskning, utvikling og kommersialisering av autonome teknologier og løsninger.

– Vi ser tydelig effekten av at vi i 2016 etablerte verdens første testområde for autonome skip her i Trøndelag. Det var et tydelig signal om at Norge tok en lederposisjon, og initiativet har bidratt sterkt til en rekke, verdensledende satsinger i Norge innen autonome, maritime transportløsninger, fortsetter Ueland.

Det var nettopp Kongsberg Seatex, sammen med Kongsberg Maritime, NTNU MARINTEK og Maritime Robotics, i samarbeid med Trondheim Havn, Sjøfartsdirektoratet og Kystverket, som tok initiativ til å etablere Trondheimsfjorden som testområde for førerløse, autonome skip.

Ledende teknologimiljø

I fjor ble også innovasjonsklyngen Ocean Autonomy Cluster etablert i regionen, med særlig satsing på infrastruktur for test og demo av autonom havromsteknologi.

– Teknologihovedstaden Trondheim er verdensledende innen det unge fagfeltet autonom havromsteknologi, og regionen er den ubestridte, nasjonale spydspissen for maritim forskning og teknologiutvikling. Markedspotensialet for disse teknologiene er enormt, og vi leder an i utviklingen, forteller Frode Halvorsen, klyngeleder i Ocean Autonomy Cluster og seniorrådgiver i Fremtidens Industri.

– Samtidig er teknologiutviklingen i et forrykende tempo, og andre land satser nå stort. Testarenaer styrker konkurransekraften, og en målrettet videreutvikling i regionen er derfor avgjørende dersom vi skal beholde posisjonen vår, etablere kunnskapsbaserte arbeidsplasser, tilrettelegge for kommersialisering og skape ny næringsvirksomhet, sier Halvorsen.

Les hele saken på oceanautonomy.no

Del innlegg: