22/08/2013

Svært vellykket Fosenkonferanse

-Industrien fortjener en konferanse! Det er over 100 år siden industrisysselsettingen i Norge var så lav som i dag, men det betyr ikke at den ikke er viktig! Konferansier Marvin Wiseth slo an tonen for den første Fosenkonferansen, arrangert av Leksvik og Rissa Industriforum (LORIF). Over 70 deltakere fikk deretter møte en rekke innledere som på ulike måter belyste mulighetene og framtiden for industrien på Fosen.

Konferansedeltakerne kom fra virksomheter over hele Fosen. Tilbakemeldingene fra deltakerne var svært gode, og noe av den positive responsen skyldtes at LORIF hadde fått på plass svært respekterte innledere fra regionale industribedrifter. En av dem var Morten Berg, industrigründer for Mascot Høie på Brekstad.

Det trønderske industrieventyret Mascot Høie
-Suksessen kom ikke av seg selv, sier Berg. –Å få finansiert oppstarten av Mascot i 1987 var en av de største utfordringene. Distriktenes Utbyggingsfond (DU) var i utgangspunktet ikke interesserte i å støtte oss, og vi måtte jobbe hardt for å få med oss både dem og andre finansiører. Ingen virket å ha troen på oss. Den største risikoen vi tok var å kjøpe gamle maskiner fra Sverige. Men det gikk bra, og vi var lønnsomme fra år 1.
Morten Berg var ikke uten erfaring fra bransjen da han startet produksjon av dyner og puter på Brekstad. Han hadde allerede jobbet hos Alaska (soveposer) og ved Heimdal Ullspinneri, og visste mye om markedet og kundene. Denne kunnskapen ble bakt inn i produktene og markedsføringen, og i dag er fabrikken på Brekstad den eneste fabrikken i sitt slag i Skandinavia. Mascot Høie har over 200 ansatte i konsernet, og i det ca 20.000 kvm store industribygget på Brekstad jobber over 100 ansatte. Berg estimerer årets omsetning til å bli ca 180 millioner kroner, bare når det gjelder dyner og puter. –Og nå er strategien i å ta hele soverommet, sier Berg. –Vi lanserer nå madrasser og vi utvikler også sengetøykolleksjoner. Det vil ta tid å komme seg inn på madrassmarkedet, men vi vet hva som skal til og er forberedt på hardt arbeid. Mascot Høie har kommet for å bli!

Andre innledere var Merethe Storødegård, leder for NHO Trøndelag, Asbjørn Reinkind, tidligere konsernsjef i Rieber & Sønn AS, Dr. Stig Roar Wigestrand fra Innoco AS og Ola H. Strand, Adm Dir. ved Coop Norge AS.

Nå er det opp til oss selv!
Merethe Storødegård la fram NHOs rolle og bidrag til å øke bedriftenes konkurransekraft, men var også tydelig på at bedriftene selv har et ansvar for egen utvikling. –Bedriftene må blant annet skoleres i å bli i stand til å møte tilbud fra det offentlige. Det offentlige kjøper inn varer og tjenester for 380 milliarder kroner hvert år. Flere bedrifter kan komme seg inn på dette markedet hvis de aktivt går inn i den offentlige anbudsverdenen, sier Storødegård. Hun la også fram andre faktorer som kan bidra til industriutvikling i regionen. Det må blant annet jobbes hardt for å bedre infrastrukturen, slik at kostnadene ved forflytning av varer og personell blir lavere. Og det må jobbes hardere på kompetansesiden. -Mange bedrifter melder om at det er vanskelig å få tak i riktig kompetanse, noe som senker utviklingstakten og produktiviteten til bedriftene. For å bøte på dette er det behov for et mye tettere samarbeid mellom næringslivet og utdanningsinstitusjonene, slik at det kan utdannes arbeidskraft som passer til industriens behov, sier Storødegård.

Konferansen ble arrangert av LORIF, og sponset av Stadsbygd Sparebank, Sparebank1 SMN og Leksvik Industriell Vekst.

Del innlegg: