16/10/2023

Submerged AS på vei inn i en ny fase i sitt utviklingsløp

F.v: Olav Johansen, Fredrik Strøm, Håvard Lein Braa og Agnar Etnestad Aa

Siden 2018 har Submerged AS utviklet et sett av produkter som har fattet lakseoppdretternes oppmerksomhet.

RollEye er en vedlikeholdsfri sensorplattform som automatisk måler og rapporterer både lusetall og laksens gjennomsnittsvekt i hele merden. Enheten har også en integrert vedlikeholdsfri miljøsensor, som bidrar til overvåking av velferdsparametere.

RollEye installeres helst sammen med produktet AutoVinsj, som gir en nøyaktig posisjonering og prøvetaking i hele merdens tverrsnitt. Vinsjen er dobbel, selvkalibrerende og lettmontert, og kan også brukes til å plassere annen instrumentering på ønsket dyp og avstand fra merdkanten.

Iherdige utviklere

Submerged har hele tiden jobbet målrettet med innovasjon i samarbeid med andre, deriblant med partnere i NCE Aquatech Cluster. Selskapet har etter alle solemerker truffet spikeren på hodet med teknologien sin, og har nå vokst til snart 12 ansatte. Underveis har de også opplevd det som nyttig å involvere studenter og ser lyst på å kunne fortsette med det. Salg og markedsføring er det medeier OK Marine som har tatt seg av de siste årene. I august ble det kjent at også AkvaGroup som opererer i et betydelig internasjonalt marked, har gått inn med 51 prosent eierskap. Alle parter går dermed inn i en ny og spennende fase.

Etablert i Stadsbygd

Submerged AS ble startet stiftet i 2018 av Håvard Lien Braa og Lars Martin Sandvik Aas. I produksjonslokalene i Stadsbygd jobber de ansatte for fullt med å montere RollEye og Autovinsj, med både egenproduserte 3D-printede komponenter og andre standard eller skreddersydde deler som de kjøper inn utenfra. Etasjene som Submerged disponerer, utvikles i takt med at produksjonen øker. Kompetanse innen kunstig intelligens er imidlertid ettertraktet, så her har Submerged supplert med personell som utfører jobben sin fra andre land.

– Submerged AS er målbedrift i FI Næringhage, og vi gleder oss å jobbe med en bedrift som kommer til å bidra positivt til en bærekraftig oppdrettsnæring, sier Kine Kilen, leder av FI Næringshage.

Del innlegg: