08/11/2019

Styrker satsingen på autonome fartøy

Foto: TOM HANSEN/Innovasjon Norge


Innovasjon Norge, Siva og Forskningsrådet lanserte nye klynger fredag 8 november. Fra v.: Klyngerådgiver i Innovasjon Norge, Anders Andreassen, NTNU AMOS-direktør professor Asgeir Johan Sørensen, COO i FI, Marianne Brøttem, CEO i FI, Bjørn Damhaug, styringsgruppeleder i Autonomiklyngen Eirik Hovstein og Kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland . Foto: TOM HANSEN/Innovasjon Norge

Autonomiklyngen i Trøndelag skal styrke Norges globale lederrolle innen utvikling og kommersialisering av fremtidens autonome løsninger i havrommet.

I dag ble det kjent at Autonomiklyngen blir en del av Arena-programmet i klyngesatsingen til Siva, Innovasjon Norge og Forskningsrådet. Det er stort potensial for verdiskapning og eksport knyttet til utvikling av autonome løsninger. Det maritime autonomimiljøet i Trondheim er verdensledende, og har gitt liv til en rekke nyskapende bedrifter, forskningsprosjekter og en internasjonal kommersialisering av autonome løsninger. Autonomiklyngen har som mål å samle de ulike aktørene og styrke forretningsmulighetene innen autonomi.   

– Klyngen skal bli en naturlig representant for våre medlemsbedrifter og resten av autonomimiljøet. Sammen skal vi profilere Trøndelag og Norge som «verdens beste» på autonomi i havrommet, sier Eirik Hovstein, styringsgruppeleder i Autonomiklyngen.

Flere spin-outs

Autonome systemer er systemer som kan operere helt eller delvis selvstendig. Autonomi er fortsatt et ungt fagfelt, og det er et stort behov for å teste, verifisere og kommersialisere ulike teknologier. Nye verdikjeder skal etableres, og lover og regler utarbeides. I dag står de forskjellige aktørene mer eller mindre alene i dette arbeidet. Samtidig er det store muligheter for kommersialisering og eksport av autonome systemer og teknologier.

– Hele verdikjeden skal involveres i utvikling og produksjon av innovative autonome løsninger. Vi ønsker også å forenkle og forbedre tilgangen til test- og demoinfrastruktur for teknologibedrifter og fagmiljø, sier Hovstein.

Eirik Hovstein, styringsgruppeleder i Autonomiklyngen. Foto: Maritime Robotics

– Med tettere samarbeid innad i autonomimiljøet og bedre tilgang til områder for testing av teknologien, håper jeg også at flere spin-outs fra forskningsmiljøene og bedriftene vil etablere seg i regionen, sier Hovstein.

Det håper også Asgeir J. Sørensen, professor og direktør for Senter for fremragende forskning NTNU AMOS (Autonomous Marine Operations and Systems). – Satsingen på autonome løsninger og -teknologier vil kunne skape flere tusen arbeidsplasser i Trøndelag. Det er en glede å få bidra til verdiskapning og flere teknologi- og kunnskapsbaserte arbeidsplasser, sier Sørensen.

Trondheimsfjorden ble i 2016 verdens første testområde for autonome skip. Økt oppmerksomhet på driftskostnader, høy presisjon, strengere miljøkrav og økende interesse for teknologien har aktualisert mulighetene for automatisering til havs. Autonomiklyngen ønsker å lette overgangen fra konvensjonelle løsninger til mer bærekraftige, sikrere og lønnsomme autonome løsninger.

Potensial for verdiskapning

NTNU og SINTEF satset tidlig på autonomimiljøet, og skal ha mye av æren for framveksten av mange små og mellomstore teknologibedrifter i regionen. Sørensen forteller at de ønsker å være med på å skape et teknologisk taktskifte i den maritime industrien mot alle de blå næringene, som shipping, olje og gass, havbruk, offshore vindkraft og marin forskning. For studenter og forskere ved NTNU er det også en styrke å få jobbe tett opp mot industrien. På den måten blir studentene bedre rustet til å møte kravene som stilles av fremtidige arbeidsgivere, og forskerne får viktige samarbeidspartnere.

– Autonomiklyngen vil være en arena der vi lærer av hverandre og deler kunnskap på tvers av fagmiljø og bransjer. Det nære samspillet mellom det offentlige, næringslivet og forskningsmiljøene er suksessoppskriften som har bragt oss dit vi er i dag, sier Sørensen.

– Industri som benytter havrommet vokser i ekspressfart, og det er stor interesse for å anvende autonome løsninger til eksempelvis kartlegging av havbunnen, datainnhenting, sikring, monitorering, service og vedlikehold, sier Hovstein.

Han er også COO i det Trondheims-baserte autonomiselskapet Maritime Robotics, som sammen med NTNU AMOS og 21 andre virksomheter er med på etableringen av Autonomiklyngen. NTNU tar blant annet med seg et stort nasjonalt og internasjonalt nettverk bestående av aktører innen akademia, olje- og gassindustrien, havbruksnæringen og fornybar energi.

– Satsingen starter regionalt, men vi har store nasjonale og globale ambisjoner. Autonome løsninger og ny teknologi kan bli en viktig eksportvare for Trøndelag og Norge, sier Sørensen.

Autonomiklyngen ledes fra innovasjonsselskapet FI, som også er involvert i utviklingen av flere næringsklynger.

– Trøndelag er verdensledende på utvikling av autonome løsninger og teknologier innen havrom. Industrien og næringen viser stor interesse, så det er betydelige forretningsmuligheter vi kan utforske, sier CEO i FI, Bjørn Damhaug.

– Å kunne ta del i denne utviklingen og bidra til å skape mer bærekraftig verdiskapning i havrommet er veldig spennende for oss, sier Damhaug.

Kontaktpersoner Eirik Hovstein – Styringsgruppeleder Autonomiklyngen, COO Maritime Robotics, CEO Robotic Services
[email protected] | 900 30 075

Asgeir Johan Sørensen – Direktør og professor, NTNU AMOS.
[email protected] | 73595534 | 91897457

Bjørn Damhaug, CEO FI.
[email protected] | 988 64 444Del innlegg: