13/02/2024

Studenter i praksis med grønn luftfart

Leander Eiring og Karsten Sæterdal. Foto Lars Bugge Aarset/FI - Fremtidens Industri

Av Lars Bugge Aarset

Sivilingeniørstudentene Leander Drag Eiring fra Hamar og Karsten Sæterdal fra Sirdal har nå praksisplass innen grønn luftfart hos RENERGY – Renewable Energy Cluster og FI- Fremtidens Industri.

Begge går fjerdeåret på det femårige masterprogrammet Energi- og miljø ved NTNU, der de tar spesialiseringen energi- og prosessteknikk. I studiet lærer de å utvikle effektive og miljøvennlige energiløsninger som gir en unik forståelse av hele energisystemet. Praksisen hos RENERGY er en del av emnet «Studiepoenggivende praksis».

– Vi får et innblikk i hvordan en ingeniørs hverdag er i RENERGY og kan endelig anvende skolebenkens teoretiske kunnskap, sier de. Her får vi ta del i prosjektet Grønn Luftfart Trøndelag, der endemålet er å lage en velfungerende modell som kan si noe om levedyktigheten til kommersiell bruk av elfly. Her er det mange variabler, ny forskning og et omfattende regelverk man må ta stilling til, som gjør dette til et spennende og utfordrende prosjekt å delta i, sier Leander og Karsten.

– Å få inn flinke og motiverte studenter som kan få konkrete oppgaver som bidrar til resultat i konkrete prosjekt i samfunnet er viktig, sier Ken Flydalen som er prosjektleder for Grønn luftfart i RENERGY. I tillegg til at studentene får studierelevante oppgaver får de også oppgaver som er meningsfulle og som får en praktisk bruk i et prosjekt som kan gjøre forskjell.

– Både Karsten og Leander kommer å bidra godt inn i prosjektet å hjelpe meg som prosjektleder til å få til enda mer i prosjektet å få enda mer arbeid utført for de pengene som Trøndelag fylkeskommune har investert i prosjektet. Så dette er noe som virkelig bidrar inn i prosjektet og noe som er viktig for oss i RENERGY, sier Flydalen.

Ken Flydalen, prosjektleder for Grønn luftfart i RENERGY.

Om Grønn luftfart Trøndelag

Målet med prosjektet er å styrke Trøndelags posisjon i den grønne omstillingen av luftfarten, og styrke Trøndelags kortbanenett som mulig pilot for grønn luftfart. Det innebærer blant annet å foreslå tekniske løsninger for flyplassene, se på nødvendige tiltak for utbygging av infrastruktur, løsninger for lokal energiforsyning, og andre aktuelle tiltak som er nødvendig for å legge om til grønn luftfart. Videre skal det utredes hvordan droner, autonomi og fjernstyring kan bidra til utslippsfri luftfart.

Det toårige prosjektet er forankret i flere enkeltsatsinger, eksempelvis Green Flyway Røros, forskningsmiljøene i SINTEF og NTNU, og teknologibedrifter som Siemens Energy og Rolls Royce Electrical. Luftfartsforum vil også være en viktig del av prosjektet, det samme gjelder bærekraftsarbeidet på den militære flybasen på Ørlandet.

Avinor har en visjon om at all innenriks luftfart skal være utslippsfri innen 2040. Prosjektet Grønn luftfart finansieres av Trøndelag fylkeskommune.

Interessert i å vite mer? Kontakt

Ken Flydalen, prosjektleder
Grønn luftfart Trøndelag
+47 482 36 490
[email protected]

Del innlegg: