13/10/2014

Støtt årets TV-aksjon: «Vann forandrer alt»

Årets TV-aksjon avvikles søndag 19. oktober 2014. Vi ønsker å gi næringslivet i kommunen mulighet til å støtte denne aksjonen!

TV-aksjonen er i år er tildelt Kirkens Nødhjelp og deres arbeid med å skaffe varig tilgang til rent vann til over en million mennesker i åtte land. Tilgang til rent vann, tilfredsstillende sanitære forhold og kunnskap om hygiene er grunnleggende forutsetninger for at enkeltmennesker kan ha et godt verdig liv og for samfunnsutvikling. Årets aksjon heter derfor «Vann forandrer alt».

Leksvik Kommune har markert seg i vannbransjen, både nasjonalt og internasjonalt.
Bedrifter i Leksvik leverer innovative produkter og tjenester til vannbehandling innen mange sektorer, f.eks. kommunale vann- og avløpsanlegg, akvakulturanlegg, industrianlegg og olje og gass-sektoren. Det produseres avsaltingsteknologi, renseteknologier, rør, ventilmotorer, sensorer, styresystemer og mange flere produkter og tjenester som bidrar til rent vann og et rent miljø.

Leksvik har markert seg så sterkt på «vannkartet» at den midtnorske bedriftsklyngen Smart Water Cluster, med hovedkontor i Leksvik, nå er med på å legge føringer for norsk satsing på vann både nasjonalt og internasjonalt.

 Dette kan vi alle være stolte av!

Rent vann er en selvfølge for oss her i Norge, men for menneskene i store deler av verden er mangel på vann en del av hverdagen.

Vil din bedrift være med å støtte aksjonen besøker du denne siden https://giverstafett.no/https://stresstips.com og trykker GI NÅ!

 

Del innlegg: