19/06/2019

Stort engasjement på frokostmøte

Det var stort engasjement når vel 30 deltakere møtte opp på frokostmøte i regi av Fosen Industriforum og FI Industrihage.
På agendaen sto:

  • Orientering/status fra kommunen v/ ordfører Steinar Saghaug
  • Status arbeidet med ny videregående skole i Vanvikan v/ rektor Borghild Buhaug
  • Mulighet for TAF ved ny videregående skole v/ Trøndelag Fylkeskommune og OTEK
  • Kort status fra Fosen Industriforum vedrørende videre organisering v/ leder Kristoffer Fjeldvær
  • Orientering fra FI v/ daglig leder Bjørn Damhaug

Temaet som skapte størst engasjement var mulighetene for tekniske og allmenne fag (TAF) ved ny videregående skole i Vanvikan. TAF-løpet innebærer en 4-årig utdanning hvor elevene får opplæring i både skole og bedrift, og som gir både fagbrev og spesiell studiekompetanse. Elever som fullfører blir da kvalifiserte til opptak på ingeniørstudier. Et tett samarbeid mellom videregående skole og lokalt næringsliv kan derfor være med å skape nettopp den kompetansen næringslivet trenger i fremtiden!

Del innlegg: