22/08/2023

Stor kunnskapssatsing på Nyhavna

Tohundre fremmøtte trosset regn for å feire det viktige samarbeidet mellom NTNU, Trondheim Havn og næringsliv på Nyhavna.

Frode Halvorsen, leder for Ocean Autonomy Cluster

– Enn at så mange kommer for å feire en flytebrygge, spøkte Frode Halvorsen leder for den maritime næringsklyngen Ocean Autonomy Cluster, da han ønsket velkommen til stormarkeringen.

Som leder for en klynge med over 70 medlemmer fra tidlige startups til godt etablerte konsern, vet han at veien fra idé til kommersiell satsing kan være lang og kronglete. Uten gode rammebetingelser og tilgang på viktig kompetanse, er det vanskelig å overleve i den tøffe internasjonale konkurransen.

– Tenk hva vi får til sammen om vi fortsetter samarbeidet videre. Trondheim kan bli for havromsteknologien det Stavanger er for oljeindustrien, fortsatte han.

Verdens første testarena for autonom havromsteknologi

Trondheimsfjorden ble etablert som verdens første testarena for autonome fartøy i 2016 etter initiativ fra NTNU, Kongsberg Seatex, Kongsberg Maritime, MARINTEK og Maritime Robotics. Partnerskapet og testområdet har gitt godt vekstgrunnlag for mange av de maritime bedriftene som har etablert seg i Trondheim i tiden etter.

Knut Thomas Kusslid, direktør i Trondheim Havn

Trondheim Havn IKS har hatt en nøkkelrolle i utbyggingen av flytebryggeanlegget og tilretteleggingen for de maritime aktørene i havneområdet.

– Å tilrettelegge for NTNU og den maritime klyngen er en viktig oppgave for oss og har vært det lenge, sa havnedirektør Knut Thomas Kusslid.

Hovedstad for havromsteknologi

Med 450 kvadratmeter arealer og nytt bryggeanlegg for uttesting av havromsteknologi på Nyhavna, har NTNU nådd et nytt mål i sin tunge satsing på forskning og utdanning innen havrommet.  

Ingrid Schjølberg, dekan ved NTNU Fakultet for informasjonsteknologi og elektronikk.

– Trondheim er teknologihovedstaden. Nå er vi også i ferd med å bli hovedstaden for havromsteknologi, innledet Ingrid Schjølberg – dekan ved NTNU fakultet for informasjonsteknologi og elektronikk under den offisielle åpningen av NTNU Nyhavna.

Schjølberg trakk fram at dette er et viktig felles samarbeid mellom Trondheim Havn og NTNU, og at man også trenger næringsliv og kommune på laget.

Viktig næring

Kristian Dahlberg Hauge, direktør for næring, miljø og samferdsel i Trondheim kommune understreket verdien av tilgang til sjønære arealer i en kunnskaps- og sjøfartsby.

Kristian Dahlberg Hauge, leder for næring, miljø og samferdsel i Trondheim kommune.

– Det vi markerer i dag er en av mange milepæler for Nyhavna, og det er en milepæl for teknologihovedstaden Trondheim og for utviklingen av maritim teknologi, sa Dahlberg Hauge.

Nyhavna skal omformes fra industrihavn til sentrumsbydel som rommer både boliger og byliv, og kommunedirektøren lovte at maritime teknologibedrifter vil ha en viktig plass i det pågående arbeidet med byutvikling.

Nye opplevelser

Publikum fikk også omvisning på DORA I der Vitensenteret nå vurderer å fylle gamle lagerlokaler med nye opplevelser.

– Se for dere en arena for taktile opplevelser, konferanser og møteplasser der man kan oppleve teknologien «hands on» og se hva som skjer av teknologitesting i havnebassenget i samtidig, sa Åshild Adsen, direktør ved Vitensenteret, til publikum.  

Met er at et nytt opplevelsessenter der vitenskapen møter publikum i nært samarbeid med kunnskapsmiljø, næringsliv og teknologibedrifter står klart på Nyhavna til det nasjonale tusenårsjubileet i 2030.

Del innlegg: