19/06/2014

Stor anerkjennelse til Smart Water Cluster

Solid arbeid og gode resultater har gitt Smart Water Cluster finansiering fra Arenaprogrammet ut 2016.

Gjennom en tøff kvalifiseringrunde kom Smart Water Cluster gjennom nåløyet og kvalifiserte seg til 2 nye år i Arenaprogrammet. Arenaprogrammet eies av Innovasjon Norge, Forskningsrådet og SIVA, og er etablert for å forsterke samspillet og samarbeidet i regionale klynger med ambisjoner og potensial for vekst. Smart Water Cluster ble tatt opp i programmet på slutten av 2011, og hadde opprinnelig finansiering ut 2014. Nå har klyngen fått mulighet til å bygge videre på grunnlaget som er lagt, knytte til seg flere medlemmer og samarbeidspartenere, og skape enda bedre resultater for medlemmene.

Smart Water Cluster har opprinnelig utspring fra Leksviks industrimiljø. Klyngen ledes fra Leksvik Industriell Vekst AS (LIV).
– Dette er en fantastisk anerkjennelse for oss, sier Bjørn Damhaug, daglig leder i LIV. -Klyngeutvikling innen en så tradisjonelt tenkende bransje som vann og avløp er utfordrende, og vi har jobbet hardt for å få dette til.  Det har vært bedrifter med fokus på vann i Leksvik i mange tiår, men først i 2010 hadde vi tilstrekkelig med bedrifter til å begynne å tenke på å høste synergier fra samarbeid mellom dem. I starten fikk vi spørsmål om det var noe vits i å satse på vann i det hele tatt, da det tradisjonelle vann og avløpsmarkedet i Norge var så tregt. Men det er behov for vannteknologi i alle bransjer og og sektorer, og behovet er globalt.  Nå skal vi bruke de neste årene til å forsterke klyngen ytterligere med både bedrifter og gode samarbeidspartnere, slik at det er et sterkt og anerkjent vannmiljø som trer ut av Arenaprogrammet i 2016, sier Damhaug.

Logo_Snopp Media 

Del innlegg: