29/02/2016

Spennende studentoppgaver igang

Masterstudenter fra faget «prosjekt entreprenørskap» ved studiet for Entreprenørskap og samfunn, Geografisk Institutt, NTNU, skal skrive to prosjektoppgaver for Fosen Innovasjon.
Studentene Rebekka Fretheim og Hanna Øian arbeider med temaet «fra idé til kommersialisering» i små og mellomstore industribedrifter, og har som mål å foreslå tiltak for å understøtte denne prosessen.
I den andre oppgaven skal studentene Simona Vasileva og Ivo Indjov beskrive konkrete barrierer som bedrifter kan møte i utvalgte segmenter av forsvarsmarkedet.

Bildet er fra et seminar i februar hvor problemstillingene og metodevalg ble gjennomgått. Faglig leder, Professor Asbjørn Karlsen, er nr. 2 fra høyre i bildet.

Del innlegg: