23/11/2019

Speed date mellom næringsliv og jobbsøkere

Denne uken møtte medflyttere og tilflyttede partnere på Fosen aktører fra regionens næringsliv til speed dating, for å undersøke fremtidige karrieremuligheter.

Digitalisering og samfunnsutvikling i rekordstort tempo gir behov for flere ansatte og ny kompetanse på Fosen. Det var budskapet fra virksomhetene som presenterte seg på «Jobb for 2»-samling denne uken.

Totalt 14 deltakere har deltatt på prosjektet «Jobb for 2» i 2019, og antall interessenter er doblet i forhold til 2018.

Store muligheter

– Det var utrolig spennende, og en fin mulighet til å vise seg frem som potensiell arbeidstager. Du bygger nettverk, og får kontaktpersoner du kan bruke videre i jobbsøkerprosessen. Det er mye bedre enn å bare sende en søknad, forteller deltakeren Trine Håpnes på spørsmål om hvordan hun opplevde speed datingen.

Håpnes bor nå i Trondheim, men har bestemt seg for å flytte til Fosen for å bo med kjæresten. Hun hadde skrevet seg opp på liste for å prate med ulike virksomheter, blant annet HR-sjef Major Lars-Joar Solli i 132 Luftving.

Jeg anbefaler «Jobb for 2» til alle. Det gir deg en «boost» til å skape nettverk, komme i kontakt med virksomhetene og lære mer om hvordan du kan presentere deg som arbeidssøker.


«Jobb for 2» -deltaker Trine Håpnes

– Det er ingen tvil om at det er stort tempo i utviklingen. Vi har behov for flere folk til å ta unna det enorme oppdragsgrunnlaget vi har, sier Solli.

Utviklingen av kampflybasen på Ørland har pågått i en stund, men det er fortsatt mye som gjenstår.

– Sammensetningen inne i basen er som et mini-samfunn, og vi trenger allslags kompetanse som finnes.

Håpnes er ergoterapeut, og har også ledererfaring. Hun synes at Forsvaret virker som en attraktiv arbeidsplass hvor hun kan bruke kompetansen sin og videreutvikle seg.

– Forsvaret virker som en interessant og trygg arbeidsplass, med mange ulike faggrupper og personer som kan spille hverandre sterke. I tillegg jobber både kjæresten og en svoger i Forsvaret, sier Håpnes.

Etter at hun ble med i «Jobb for 2» har hun fått en drahjelp i jobbsøkerprosessen.

– Jeg har vært med på karriereopplegg før, men «Jobb for 2» har gitt meg nye innfallsvinkler og tips til hvordan jeg kan presentere meg selv til mulige arbeidsgivere. Jeg anbefaler derfor «Jobb for 2» til alle. Det gir deg en «boost» til å skape nettverk, komme i kontakt med virksomhetene og lære mer om hvordan du kan presentere deg som arbeidssøker, sier Håpnes.

Unikt samarbeid

Regiondirektør Solveig Finboe i Manpower sier at hun ikke kjenner til lignende tiltak som «Jobb for 2» i Norge, der medflyttere og partnere av ansatte blir satt i fokus.

– Deltakerne, kommunene og næringslivet får være med på noe helt unikt med «Jobb for 2». I regi av FI kobles arbeidssøkere og arbeidsgivere for å se på mulighetene for å utnytte kompetansen som finnes eller kan finnes, i regionen. Ved å finne jobb til ansattes livsledsagere, er det større sannsynlighet for at begge blir boende på Fosen, sier Finboe.

Hun forteller at det er arbeidstakers marked og en kamp om kompetansen i arbeidsmarkedet. Kampen er ventet å bare bli hardere i fremtiden.

– 38 prosent av norske bedrifter rapporterer at de ikke får den kompetansen de trenger. Og det blir bare verre i tiden fremover. Nøkkelkompetansen i dag er læringsvillighet, for utviklingen skjer i så stort tempo at ansatte hele tiden må lære nye ting, sier Finboe.

Kompetansebygging er derfor et behov som virksomheter i større grad enn tidligere fokuserer på.

– Gjennom tett samarbeid med eksempelvis Forsvaret har FI og Manpower fått erfart at kompetanse også følger familien til de ansatte. Med mange tilflyttere til regionen, må vi derfor også ta i bruk den kompetansen som partnere, ektefeller og andre medflyttere av ansatte besitter, sier Finboe.

Om ikke begge finner seg jobb, kan konsekvensen være et dobbelt tap for samfunnet.

– I tillegg til at virksomheter mister kompetanse hvis ansatte flytter bort, taper samfunnet også kompetansen til den ansattes partner.   

– Må ha en jobb å gå til

Silje Hindrum Løvli benyttet muligheten til å prate med Joar Dyrendal, økonomisjef i Ørland Sparebank. Løvli er utdannet lærer, og har jobbet som bibliotekar i flere år. Nå skal hun flytte til Fosen for å ta over slektsgården.

– Mannen min har allerede funnet seg jobb, og det ønsker jeg også å gjøre. Selv om vi skal drive gård, er det viktig å ha kolleger og et arbeidsmiljø ved siden av gårdsbruket. Det er viktig å ha en jobb å gå til, slik at man lettere kommer i kontakt med andre og blir en del av lokalsamfunnet, sier Løvli.

At næringslivet og kommunene går sammen for å gjøre det enklere å flytte til Fosen, er en fulltreffer. Derfor er «Jobb for 2» et fantastisk tilbud.


«Jobb for 2» -deltaker Silje Hindrum Løvli

Dyrendal forteller at Ørland Sparebank engasjerer seg i «Jobb for 2» for å bidra positivt til samfunnet, ved at både tilflyttere og deres partnere kommer inn på arbeidsmarkedet.

– Å delta positivt i samfunnsutviklingen er en del av rollen vår. Gjennom «Jobb for 2» får vi også mulighet til å komme i kontakt med andre mennesker enn de vi møter til vanlig. Det gir oss et bedre bilde av hvilken kompetanse som finnes i regionen, og det kan være aktuelt for både ansettelser og utviklingen av nye prosjekter, sier Dyrendal.

Digitaliseringen av samfunnet har stor påvirkning på næringslivet, og skaper behov for nye ansatte med kompetanse som kan hjelpe Ørland Sparebank og andre virksomheter på Fosen til å henge med i utviklingen.

– Vi vet ikke hva fremtiden bringer. Derfor har vi hele tiden behov for nye medarbeidere med ny kunnskap.

I tillegg til utviklingen av kampflybasen på Ørland, er det også stor fremdrift innen blant annet havnæringen.  

– Hurtigbåten som kommer tidlig om morgenen er fullstappet. Det er mange som pendler til jobb på Fosen. Klarer vi å skaffe jobb til begge to, blir det enklere for familien å bosette seg i regionen. Derfor er «Jobb for 2» et kjærkomment tiltak, sier Dyrendal.

Det er fremtidige gårdbruker Løvli enig i.

– At næringslivet og kommunene går sammen for å gjøre det enklere å flytte til Fosen, er en fulltreffer. Derfor er «Jobb for 2» et fantastisk tilbud, sier Løvli.

Prosjektet «Jobb for 2»

Å rekruttere tilstrekkelig med arbeidskraft og arbeidstakere med rett kompetanse, er en stor og voksende utfordring for norske distriktskommuner.

«Jobb for 2» er et prosjekt som skal gi medflyttere, pendlere og enkeltindivider som søker nye utfordringer, et faglig påfyll for å heve deres mulighet til å konkurrere seg inn jobbmarkedet på Fosen. I tillegg blir deltakerne informert om ulike karrieremuligheter som finnes i regionen.

Prosjektet ble i 2019 gjennomført med fire samlinger, der utvalgte deltakere deltok på samlinger med Manpower for bevisstgjøring av egen kompetanse, personlig merkevarebygging, personlig coaching, markedsstrategi og intervjutrening.

Målsettingen er å få flere til å velge å jobbe og bosette seg på Fosen. «Jobb for 2» er realisert gjennom midler fra Fosen Regionråd, og gjennomført av FI ved Forsvarskoordinator. Ørland Sparebank støttet arrangementet med fasiliteter.

En av samlingene var satt av til næringslivssaktører fra hele Fosen. På årets kurs deltok følgende aktører:

 • Kommunene
 • Forsvaret
 • Forsvarsbygg
 • FLO
 • Ørland Sparebank
 • Rædergård Entreprenør
 • UNICARE
 • Rissa Kraft
 • Nortec
 • Dogi IKT
 • Mowi Feed
 • Clean Marine Switchboards
 • Fosen Tools
 • Punch Reklame

Del innlegg: