05/08/2019

Søker mekanisk designingeniør til prototyping av autonomt terrengkjøretøy

Målbedriften Autoagri AS i Leksvik er godt i gang med utviklingen av sin selvkjørende traktor. Nå leter de etter en mekanisk designingeniør til prototyping.


Autoagri AS ble etablert våren 2018 med mål om å bidra til innovasjon i landbruket, og har siden oppstarten arbeidet med utviklingen av et selvkjørende terrengkjøretøy. Kjøretøyet vil kunne benytte eksisterende redskaper og kraftuttak som en konvensjonell traktor, samtidig som den utfører oppgaver både billigere og mer bærekraftig enn tradisjonelle metoder.

Terrengkjøretøyet er en mulig verktøyplattform med enorm potensiale for norsk landbruk. Nå står en prototype for tur, og Autoagri har derfor lyst ut en stilling som mekanisk designingeniør.

– Vi søker en person som brenner for faget. Engasjement er viktig i en gründerbedrift som Autoagri. Vedkommende må også være innstilt på allsidig arbeid og ta tak i ulike utfordringer. Vi er et lite selskap hvor alle jobber bredt, forteller gründer Jostein Sandvik.

Han driver produktutviklingsselskapet Haandfast, og startet Autoagri sammen med gründerne Eirik Hovstein i Maritime Robotics og Helge Aanonli i Leksvik Industrimekanikk. Alle de tre selskapene er også målbedrifter i FI Industrihage.

Prototype i 2020

Til høsten starter de med fysisk prototyping og testing av enkelte deler til det autonome terrengkjøretøyet.

– Nå er vi i overgangsfasen mellom design og prototyping. Mot slutten av neste år håper vi å ha en komplett prototype på plass, forteller Sandvik.

Han sier at FI (tidligere Fosen Innovasjon) har vært en verdifull støttespiller, blant annet med søknadsskriving og forretningsstrategi, for både Autoagri og i andre prosjekter.

– Det var FI som la først grunnlaget for Autoagri AS da de kontaktet oss og lurte på om vi kunne bruke vår kompetanse til innovasjon og automasjon i landbruket. Tanken motiverte oss, og vi så at markedet sannsynligvis var klare for dette, sier Sandvik.

Frigir tid for bonden

Med terrengkjøretøyet ønsker ikke Autoagri å erstatte den tradisjonelle traktoren, men tilby et tidsbesparende verktøy for bonden. I 2018 ble det solgt over 3200 traktorer i Norge.

– Mange gårder har mer enn én traktor. Vår autonome robot kan erstatte én av disse ved å settes til repetitivt og tidkrevende arbeid, slik som melkeroboten gjør i dag. Det vil kunne gi mer frihet til bonden, sier Sandvik.

Det finnes andre landbruksroboter på markedet som også er kompatible med eksisterende verktøy, men de er bygget rundt eksisterende, ikke-autonome modeller, som gjerne er tunge og lite fleksible.

– Vår landbruksrobot er bygget rundt autonomi, og vekt og vektfordeling er tilpasset for å unngå jordpakking. Våre spesifikasjoner er basert på eksperter og gårdbrukere fra norsk landbruk. Det skal være en god investering for bonden, sier Sandvik.

Flere bruksområder

Autoagris autonome redskapsbærer er tilpasset det norske landbrukets behov for fleksibilitet. Det er ikke bare en traktor, men et terrengkjøretøy. Det betyr at den også kan settes til oppgaver utenfor gårdsdrift, eksempelvis i park- og anleggsbransjen.

– Den kan kobles til mye av utstyret som brukes i dag. Med 360 grader sving på alle fire hjul kan den kjøre i i alle retninger, og bærer mye vekt i forhold til størrelsen. Avansert navigasjon gjør også at den tilfredsstiller strenge krav til nøyaktighet, for eksempel som plenklipper på flyplasser. Bare fantasien setter grenser for hvilke oppgaver kjøretøyet kan brukes til, sier Sandvik.

Les mer om Autoagri AS og jobbutlysningen på deres hjemmeside.

Del innlegg: