04/09/2020

Søk støtte til tiltak som reduserer plastens miljøproblemer

Fra og med 1. september 2020 lyser Handelens Miljøfond ut over 100 millioner kroner til tiltak som reduserer plastens miljøproblemer.

Utlysningen er fordelt på seks ulike kategorier:

Utlysning: Frivillig rydding og forebyggende tiltak 

Opptil 25 millioner kroner lyses ut til rydding og initiativer med stort potensiale til å forebygge plastforsøpling.

Søk her! 

Utlysning: Teknologi for et renere hav

Opptil 23 millioner kroner lyses ut til innovasjoner og teknologier som sikrer mer effektiv rydding av elver, havner og havbunn og som kan stoppe tap av fiskeredskaper.

Søk her!

Utlysning: Redusere plastforbruket

Opptil 10 millioner kroner lyses ut til utvikling av mer miljøvennlige alternativer til kortlivet plast og nye forretningsmodeller som bidrar til redusert plastforbruk.

Søk her!

Utlysning: Bedre plasthåndtering internasjonalt

Opptil 25 millioner kroner lyses ut til prosjekter og samarbeid i utviklingsland med store plastproblemer og små ressurser.

Søk her!

Utlysning: Økt bruk av resirkulert plast

Opptil 20 millioner kroner lyses ut til aktører og tiltak som ta i bruk med resirkulert plast.

Søk her!

Utlysning: Kunnskap om plast og miljø

Opptil 5 millioner kroner lyses ut til prosjekter som bidrar til å øke kunnskap om plast og miljø.

Søk her!

Den 1. september ble det holdt et webinar om utlysningene, det kan du se her.

Del innlegg: