25/05/2021

Skyklyngen – Samarbeider om utvikling av sky-baserte løsninger

Seks teknologibedrifter, som alle skal levere sine tjenester gjennom sky-baserte løsninger, har gått sammen og etablert et strategisk kompetansesamarbeid. Målet er at bedriftene skal utvikle raskere og billigere sammen.

Ulf Roar Aakenes, daglig leder i Enoco.

Strategien bak samarbeidet er at bedriftene skal koordinere og styrke den kompetansen de besitter på utviklersiden, og sammen finne de beste teknologiske løsningene fremover. På den måten blir klyngebedriftene mer konkurransedyktige, effektive og robuste – og produktene blir bedre.

– Selv om produktene vi leverer til kundene er vidt forskjellige, er mye av komponentene som skal til for å levere disse produktene likevel ganske like. Vi er seks bedrifter som har gått sammen om dette.

Dette sier Tor Rune Skoglund, daglig leder i FourC AS. Produktene han snakker om er sky-baserte tjenester, og teknologiene bak slike typiske sky-løsninger har en del fellestrekk. Det er disse vi skal samarbeide om å utvikle de beste løsningene på, sier Skoglund.

Den strategiske samarbeidsmodellen ble til etter et initiativ fra Ulf Roar Aakenes i Enoco AS.

Lokalt samarbeid

– Det er alltid en utfordring å vedlikeholde små kompetansemiljøer, men i tillegg opplever vi at de store aktørene som surfer på offentlige utviklingsoppdrag prøver å lokke til seg folkene våre. Da blir vi fort sårbare, og vi må svare opp med en proaktiv strategi. Ved å etablere et større utviklingsmiljø på tvers av bedriftene kan vi tilby en enda mer attraktiv arbeidsplass enn de store konsulent-selskapene, sier Aakenes.

Tor Rune Skoglund, daglig leder i FourC.

– Som utvikler har du en mye større mulighet til å utvikle deg faglig i et slikt strategisk og sterkt dedikert kompetansemiljø enn å være en liten brikke i et stort konsulentselskap. Dette vil bidra til å gjøre start-ups og vekstbedrifter mer attraktive som arbeidsgiver, legger han til.

Verden har vært gjennom flere industrielle globale revolusjoner. Aakenes sier vi nå er midt i den fjerde: digitalisering.

– Enoco regnet derfor med at utfordringen var den samme for flere bedrifter. Slike «disruptive» utviklingsperioder er smertefulle for alle som berøres, og da må man tenke nytt. Tradisjonelt vil jo en bedrift som utvikler et nytt produkt holde kortene tett til brystet, og må dermed også løse alle utfordringene på egen hånd. Men når markedet er nasjonalt og globalt, så kan man ikke være redd for å samarbeide lokalt.

Han tok derfor kontakt med Skoglund i FourC og lanserte ideen om et strategisk samarbeid gjennom et bedriftsnettverk. Skoglund var positiv, og det var heller ikke vanskelig å få med seg flere bedrifter i nettverket.

Effektivisering av teknologiutviklingen

I tillegg til Enoco AS og FourC AS, er også Devico AS, Dtecto AS, Prores AS og LuxSave AS med i klyngenettverket.

Med dette samarbeidet effektiviserer de utviklingen. I stedet for at bedriftene utvikler seks ulike «motorer», kan de heller lage én felles. Det sparer de mye tid og ressurser på. Tjenestelagene – de som kunden opplever, vil fremdeles være unike og ulike.

De seks bedriftene har til sammen rundt 30 utviklere som nå skal jobbe mer sammen.

Flere av deltakerne i bedriftsnettverket har kommet langt og har god positiv omsetning.

– Men vi har plass til flere i nettverket. Vi vil gjerne utvide klyngen med komplementære deltakere, for eksempel kompetansemiljøer som driver med maskinlæring eller AI, sier initiativtakerne.

Ny strategi for organisering

– Dette nettverket handler egentlig om deling av folk og kompetanse. Man kan si at det er en form for delingsøkonomi med lav risiko, sier Aakenes.

– Om vi tenker litt større tror jeg dette kan være en ny måte å organisere små bedrifter på, sier Skoglund.

– Når store bedrifter som faktisk er konkurrenter, for eksempel bilfabrikantene, klarer å finne gevinst i et samarbeid, må vi som faktisk har ulike markeder klare det samme, legger Aakenes til.

Prosjektet har fått støtte fra Innovasjon Norge, og skal pågå i tre år. Sky-nettverket fikk hjelp av Fremtidens Industri til å skrive søknaden til Innovasjon Norge.

– Hjelpen vi fikk fra Fremtidens Industri var helt uvurderlig. Vi hadde ikke hatt muligheten til å gjøre den jobben selv. Hos Fremtidens Industri ble vi møtt med interesse og kompetanse, sier Aakenes.

– For oss var det helt avgjørende at vi fikk hjelp til dette, legger Skoglund til.

Alle bedriftene som utvikler nye og innovative løsninger søker støtte via Innovasjon-Norge, Skattefunn-ordningen eller Forskningsrådet.

– Det er også en svært mye bedre løsning med tanke på fordeling av offentlige midler til støtte av teknologiutvikling at teknologibedrifter går sammen om felles teknologiutvikling, sier Aakenes.

Del innlegg: