28/06/2019

– Skrivesamlingen er gull verdt for søknaden

Seniorrådgiver Kari Tyholt i FI og fabrikk- og markedssjef i Sifa, Espen Rygg. Foto: Marius Tvinnereim / FI

Seniorrådgiver Kari Tyholt i FI og fabrikk- og markedssjef i Sifa, Espen Rygg. Foto: Marius Tvinnereim / FI

FI (Fosen Innovasjon) arrangerer gratis skriveverksteder for søknadskriving til SkatteFUNN. Bedrifter får veiledning i søknadskriving samt nyttige råd om ordningen.

SkatteFUNN tilhører Forskningsrådet, og gir alle bedrifter mulighet for skattefradrag for forskning og utvikling.

– For mange bedrifter kan skattefradrag gjennom SkatteFUNN-ordningen bidra til å finansiere nyutvikling eller forbedre eksisterende varer, tjenester og produksjonsprosesser. Det kan være et stort potensial for innovasjon og næringsutvikling i bedriftene. På våre workshops bistår vi derfor deltakerne med veiledning og søknadsarbeidet i den elektroniske portalen, forteller Kari Thyholt, seniorrådgiver i FI.

Alle bedriftene FI har bistått med å sende skattefunnsøknad tidligere, har per dags dato fått godkjent 18-20 % refusjon på utlegg og timekostnader.

– Deltakere og bedrifter som deltar på disse samlingene har ulike grader av erfaring med SkatteFUNN og prosjektarbeid. Noen er helt i startfasen, mens andre ønsker å søke midler til videreutvikling eller ferdigstilling av prosjekter, sier Thyholt.

Espen Rygg er fabrikk- og markedssjef i Selbu-bedriften Sifa, en av landets ledende bedrifter innen tynnplatebehandling. Han har deltatt på FI sin søknadsworkshop for å se på mulighetene for skattefradrag gjennom SkatteFUNN.

– En ny kontrakt med Siemens har ført til at vi har tredoblet både antall ansatte og omsetning. Nå utvikler vi bedriften videre med ny teknologi og forbedret produksjonsprosess, forteller Rygg.

Et SkatteFUNN-prosjekt må være målrettet, avgrenset og dokumenterbart. Rygg mener at workshopen som FI arrangerer derfor er en god mulighet for å komme i gang med søknadsskrivingen og få veiledning underveis.

– Å skrive søknader kan være tidkrevende, spesielt om man starter fra scratch og med blanke ark. Workshopen er gull verdt for å få veiledning til blant annet vinkling og konkretisering.

Følg med på vår kalender for nye samlinger og skriveverksteder.

Støtte til utvikling

SkatteFUNN-ordningen er en skattefradragsordning for næringslivets kostnader til forskning og utvikling. Gjennom SkatteFUNN kan bedrifter få prosjektkostnader som skattefradrag gjennom skatteoppgjøret. SkatteFUNN kan bidra med finansiering når

  • du skal utvikle en ny eller bedre vare, tjeneste eller produksjonsprosess
  • du har et målrettet og avgrenset prosjekt for å oppnå dette
  • du vil skape ny kunnskap eller nye ferdigheter gjennom prosjektet
  • bedriften din vil ha kommersiell nytte av resultatet

Små og mellomstore bedrifter kan få 20 prosent av prosjektkostnadene som skattefradrag gjennom skatteoppgjøret. Store bedrifter kan få 18 prosent fradrag av prosjektkostnadene. For å kunne søke SkatteFUNN må bedriften være skattepliktig til Norge, men det er ikke et krav at bedriften faktisk betaler skatt.

Les mer på www.skattefunn.no

Del innlegg: