14/09/2018

Skaper en enklere og tryggere hverdag for mennesker ved hjelp av teknologi

Den nyeste målbedriften til Fosen Innovasjon næringshage er teknologiselskapet TechNorway som ledes av 19 år gamle Marcus Bomann Velasquez.

Som 13-åring deltok Marcus og kameraten Benjamin Berg Vollan på en entreprenørskapsmesse i regi av NærUng (samarbeidsprosjekt mellom Steinkjer Næringsselskap, Fosen Innovasjon og T:Lab). Marcus beskriver dette arrangementet som starten for at de to begynte å tenke tankene om et nytt og innovativt teknologiprodukt. Det var først to år senere når Marcus og Benjamin deltok på, og vant, Things4Web-konferansen at den store idéen kom. Med visjonen om å skape en enklere og tryggere hverdag for mennesker ved hjelp av teknologi begynte jobben med «Kindersafe»; et armbånd som sammen med en app skal gi en enklere hverdag til barnehageansatte og en tryggere hverdag for barna i barnehagen og deres foreldre.

Mer tid til barna

Produktets hovedfunksjon er appen som forenkler en del av oppgavene som barnehageansatte i dag gjør manuelt; telling av barna hvert 10. minutt, registrering av søvn, holder oversikt over allergier og bursdager og fungerer også som et kommunikasjonsverktøy ansatte i mellom. Forskning viser at det viktigste i en barnehage er omsorg og voksenkontakt, og gjennom å benytte et verktøy som Kindersafe vil de ansatte få mer tid til nettopp dette. Armbåndet som barna skal benytte inneholder unik teknologi som sender varsel til appen dersom sensorene oppfatter unaturlige signaler på puls eller at barnet forlater barnehagens område, mens det samtidig ivaretar barnas personvern gjennom å hverken bruke GPS eller lagre informasjonen sensorene oppfatter.

Tett på kunden

Både app og armbånd er utviklet i tett samarbeid med daglig leder i Steinkjersannan barnehage som i løpet av vinteren skal teste Kindersafe i to måneder. -Fokuset vårt har hele tid vært «kunden først», forteller gründeren. – Vi synes derfor det var naturlig å ha med sluttkunden i hele utviklingsløpet for å sikre at de som jobber i barnehagen til daglig, som kjenner tidspresset og utfordringene på kroppen, får være med å påvirke produktet for å sørge for at funksjon og brukergrensesnitt på appen og utforming på armbåndet blir optimalt, avslutter Marcus.

Næringshagen Fosen Innovasjon heier på Kindersafe og vil følge opp bedriften med søknadsskriving og bistand til produktutvikling i grensesnittet imot kundene.

Del innlegg: