15/05/2020

Røros blir testarena for ny energi- og klimateknologi

Foto: Tom Gustavsen/Ren Røros

Foto: Tom Gustavsen/Ren Røros

Ren Røros, TrønderEnergi, Equinor og Powel går sammen i storskalaprosjektet «Ren Respons», en testarena for ny energi- og klimateknologi og innovative energisystemer.

«Ren Respons» vil kunne bidra til mer fleksible energisystemer som frigjør fornybar energi til sektorene som må elektrifiseres. Erfaringene fra prosjektet kommer til å bidra til reduserte klimagassutslipp, blant annet gjennom mer fornybar kraftproduksjon, mindre behov for oppgradering av strømnettet og elektrifisering av transportsektoren.

– Det er et sterkt team som har funnet sammen. Målet er i første omgang å gjøre Røros grønnere og høste erfaringer av prosessen. Vi har en klar ambisjon om at prosjektet skal munne ut i konkrete og mer energieffektive løsninger, som kan tas i bruk kommersielt, sier konsernsjef i TrønderEnergi, Ståle Gjersvold i en pressemelding fra Enova.

Ren Røros, TrønderEnergi, Equinor og Powel er alle medlemmer av Fornybarklyngen. 

– Det er fantastisk å se at våre medlemsbedrifter går foran og inviterer industrien, næringslivet og innbyggerne lokalt til å være med på utviklingen av grønne innovative løsninger, sier Ole Svendgård, klyngeleder i Fornybarklyngen.

Du kan lese hele teksten på Fornybarklyngen her.

Del innlegg: