19/01/2017

RO Solutions vil bli verdensledende på oksygenfjerning fra sjøvann

I følge Trønder-Avisa satser RO Solutions AS på å bli størst i verden på fjerning av oksygen fra sjøvann ved bruk av membran.

RO Solutions har fått muskler til videre internasjonal vekst gjennom å få inn Halvorsen TEC AS på eiersiden (64,5%). De øvrige aksjene eies av Beitstadfjorden AS (34%) og Terje Skjevik (1,5%).

Halvorsen-gruppen er totalleverandør av blant annet WHRU-pakker og trykk-og temperatur teknologi globalt, med ekspertise og spisskompetanse i alle ledd fra prosjektering og gjennomføring til igangsetting og LCS (Life Cycle Service) og Aftersales. Selskapet leverer både til Offshore og marin industri.

Daglig leder i Halvorsen Tec AS og styreleder i RO Solutions AS, Svein Helge Pettersen sier til Trønder-Avisa dette om årsaken til at de har gått tungt inn i RO Solutions:

– De har en teknologi for fjerning av oksygen fra vann og sjøvann ved bruk av membraner som kan brukes ombord på offshoreinstallasjoner. Fjerning av oksygen via membraner har vært gjort i 20 år på land, men er ikke gjort offshore tidligere. Den tradisjonelle metoden for å gjøre denne operasjonen offshore har vært med bruk av vakuumtårn som representerer en utfordring både når de gjelder vedlikehold og størrelse. Vårt mål er at vi gjennom bruk av den kostnadsbesparende teknologien til RO skal ta en betydelig del av et marked som årlig ligger på rundt en milliard kroner.

RO Solutions har i løpet av de siste månedene bygget opp et fullskala testanlegg i LIV-bygget i Vanvikan. Som et ledd i sin vannsatsing bygget LIV for en tid tilbake opp et dypvannsinntak for på 40 meters dyp 150 meter ut i Trondheimsfjorden. Skjevik sier til Trønder-Avisa at denne infrastrukturen var helt nødvendig for å bygge testanlegget og prøve ut den nye membran-teknologien i fullskala.

RO Solutions forventer rask vekst. Nå består selskapet av en kjerne på 20 personer med hovedkontor og utvikling i Vanvikan, marked og salg i Oslo, engineering og prosjektgjennomføring i Stavanger og salgskontor for Europa i Paris. (Tekst fra Trønder-Avisa: Jon Åge Fiskum)

 

Del innlegg: