07/02/2024

RENERGY-node gjennom nåløyet i klyngeprogrammet til Innovasjon Norge

Moen verft i Kolvereid ferdigstiller i løpet av våren verdens første havgående hydrogenbåt for oppdrettsnæringen. På bildet administrerende direktør i Moen, Paul Ingvar Dekkerhus, og leder i RENERGY Thomas Bjørdal. Foto: Ingrid Skjøtskift/ Fremtidens Industri AS

Satsingen på nullutslipp i maritim sektor trappes opp når InnovArena får tre millioner kroner til prosjektet «Node utslippsfrie fartøy».

Støtten på tre millioner kroner kommer gjennom Innovasjon Norge.

— Dette er en viktig satsing på utslippsfrie løsninger i et område med et sterkt maritimt miljø og hvor et stort antall fartøyer passerer. En node i Rørvik vil være en opptrapping av arbeidet med nullutslipp i maritim sektor, sier klyngeleder i RENERGY, Thomas Bjørdal.

Administrerende direktør Paul Ingvar Dekkerhus ved Moen Verft og Thomas Bjørdal, leder for fornybarklyngen RENERGY. Foto: Ingrid Skjøtskift/ Fremtidens Industri

Prosjektet skal samle verft og rederier som er kommet lengst på ulike null- og lavutslippsteknologier i en temafokusert node av fornybarklyngen Renergy. Dette skal forsterke og tilgjengeliggjøre erfarings- og kunnskapsbyggingen som er gjort gjennom PilotE-prosjektet UBÅT (Utslippsfri arbeidsbåt i havbruk) og Grønn plattform-prosjektet ZeroKyst. Det gjelder prosedyrer for godkjenning, klassing, drift og vedlikehold av lav- og nullutslippsfartøyer.

– Namdalskysten har allerede aktører helt i front på det blågrønne skiftet. I samarbeid med fornybarklyngen RENERGY skal vi nå styrke samarbeidet om grønn, maritim industrivekst, sier Ragnhild Andersen, leder av InnovArena-klyngen.

Ragnhild Andersen er leder for InnovArena.

Noden skal også bidra til økt kunnskap om valg og standardisering av lade- og bunkringsteknologi, samt ulike segmenters behov for lade- og bunkringsinfrastruktur.

Noden skal ha sterkt fokus på å tilpasse og spre lav- og nullutslippsteknologiske løsninger og initiere pilotprosjekter i nye markedssegmenter og -områder.

Node utslippsfrie fartøy er første bedriftsnettverk for verft og rederier som fokuserer spesielt på fornybare fartøy.

Les pressemelding fra Innovasjon Norge her.

Del innlegg: