30/04/2024

Regjeringen lanserte strategi for økt forskningsinnsats i næringslivet

Av Lars Bugge Aarset/Fremtidens Industri

Tirsdag 30. april lanserte næringsminister Cecilie Myrseth (Ap) og forskings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel (Sp) regjeringens strategi for økte investeringer i forskning og utvikling i næringslivet.

Regjeringen har satt et ambisiøst mål om at Norge innen 2030 skal bruke tre prosent av BNP på forskning og utvikling (FoU). Målet er at to av de tre prosentene skal komme fra næringslivet. Lanseringen skjedde hos Maritime Robotics i Trondheim, som er en ledende leverandør av avansert autonom teknologi for maritime operasjoner.

Næringsminister Cecilie Myrseth og  forskings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel - Foto Lars Bugge Aarset/Fremtidens Industri
Næringsminister Cecilie Myrseth og forskings- og høyere utdanningsminister Oddmund Hoel – Foto Lars Bugge Aarset/Fremtidens Industri.

– Norsk forskning trenger flere rike onkler og tanter, var et av budskapene fra forskings- og høyere utdanningsministeren. I tillegg til innlegg fra statsrådene var det innlegg fra Alexandra Bech Gjørv fra SINTEF og rektor Tor Grande fra NTNU, Vegard Hovstein presenterte suksesshistorien Maritime Robotics, Bjørn Jalving fra Kongsberg Discovery påpekte viktigheten av samspillet i økosystemet og trepartsamarbeidet mellom næringsliv, forskning og utdanning. Mye av Kongsberggruppen sin forskning foregår som del av videreutvikling i allerede etablerte produktlinjer. Opptil flere nevnte viktigheten forskningen som gjøres innen forsvar, samfunnssikkerhet og beredskap.

NTNU-studentene Tomas Wedege og Andreas Ødegård presenterte sitt prosjekt der de kombinerer en Blueye undervannsdrone med en Otter fra Maritime Robotics. Begge er studenter på industriell design. Foto Lars Bugge Aarset/Fremtidens Industri

Det var også satt av god til til demonstrasjon av både Kongsberg Maritime sitt testfartøy Ocean Space Lab, Maritime Robotics sine autonome farkoster og undervannsdronen til Blueye Robotics. Både Kongsberg, Maritime Robotics og Blueye Robotics er medlemmer av Ocean Autonomy Cluster. Både statsråder og øvrige gjester fulgte interessert med og fikk i tillegg prøve farkostene.

Oddmund Hoel og Cecilie Myrseth tester undervannsdrone fra Blueye Robotics Foto Lars Bugge Aarset/Fremtidens Industri

Del innlegg: