12/01/2021

Regionale forskningsmidler i 2021

Regionalt forskningsfond Trøndelag lyser nå ut 14 millioner kroner til mindre forskningsprosjekter, såkalt regional kvalifiseringsstøtte.

Prosjektene skal ta tak i aktuelle utfordringer og behov i næringsliv og/eller kommunal sektor, og bidra til forskningsbasert innovasjon og verdiskaping innenfor regionens prioriterte områder i form av for eksempel nye og forbedrede produkter, tjenester og arbeidsprosesser.

Utlysningen har flere innsendingsfrister i 2021, og det kan søkes om inntil kr 700 000 per prosjekt. Første innleveringsfrist er 1. februar.

Mer informasjon om utlysningen finner du her.

Del innlegg: